Barion Pixel
Általános Szerződési Feltételek

Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Reggant Consulting Kft. (a továbbiakban: Rendező) által Magyarországon megszervezett I. Országos Tizenegyesrúgó Bajnokságot és a bajnokság keretében megrendezésre kerülő valamennyi rendezvényen (területi, megyei és országos döntő fordulókon) a jegyvásárlók (továbbiakban jegyvásárlók és vagy nevezők, szinonimaként), esemény szervezők és esemény látogatók Rendezvényeken való részvételének általános feltételeit. Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényeken való részvételre. A Rendezvényekre a belépés díjtalan a látogatók számára, a nevezők számára a bajnokságban való részvételt biztosító tizenegyesrúgó jegy igénylésére, felhasználására vonatkozó részletes szabályokat a jelen ÁSZF szabályozza. A Szervezőkre vonatkozó egyedi megállapodási, szerződési feltételeket külön, egyedi szerződés szabályozza. A mindenkor hatályos ÁSZF, továbbá a jelen ÁSZF részét nem képező árjegyzék – amely a Rendező által értékesített jegyek leírását és árát tartalmazza –, valamint az adatkezelési tájékoztató a www.tizenegyesrugo.hu oldalon elérhető. Rendező az Általános Szerződési Feltételek módosításáról külön értesítést nem küld.

 

A bajnokság főrendezője, felelős cég

Cégnév: Reggant Consulting Kft.                                        

Telephely: 2016, Leányfalu, Szent Imre herceg utca 10.

 

A Bajnokság tárgya

I. Országos Tizenegyesrúgó Bajnokság. Keressük az ország legjobb tizenegyesrúgóját – a fődíj akár a 10 millió forintot is elérheti! Próbáld ki magad és legyél te a győztes! A bajnokság három fordulós (területi, megyei és országos), ahol a versenyzőknek meg kell méretniük magukat.

 

Fogalommeghatalmazások

Főszervező - Reggant Consulting Kft., a főszervező országosan fogja össze a bajnokságot, eseményeket, területi szervezőket koordinál, akik az események operatív lebonyolításáért felelnek.

(Területi) szervező – jellemzően Futball klubok, akik a főszervező irányításával és támogatásával a három forduló operatív lebonyolításáért felelősek.

Tizenegyesrúgó jegy - a www.tizenegyesrugo.hu (honlap) honlapon megvásárolható jegy, mely feljogosít a bajnokságon való részvételre, a jegy akkor érvényes, ha kapcsolunk hozzá egy nevezett személyt, aki regisztrált a honlapon, és elfogadta az ÁSZF-et, Adatkezelési nyilatkozatot tett.

Regisztrált személy - a www.tizenegyesrugo.hu honlapon felhasználói fiókot nyitott személy (legalább 1 nevezéssel rendelkezik, ami lehet saját maga vagy egy második személy is)

Nevezett személy - (másképpen versenyző, játékos) - a www.tizenegyesrugo.hu tizenegyesrúgó jeggyel rendelkező személy, aki saját maga vásárolta, vagy átruházással kapta a jegyet, a honlapon a nevezés regisztrációhoz és az ÁSZF elfogadásához, illetve Adatkezelési nyilatkozat megadásához kötött. A nevezett személy jogosult a rúgásra, mely jogosultság a helyszínen az egyedi jeggyel igazolandó elektronikus, vagy nyomtatott formában.

Nevezés – a nevezés 4 elem együttese adja, összefoglalóan ezen tételeket együtt nevezésnek hívjuk. Kifizetett tizenegyesrúgó jegy, a jegyhez kapcsolt nevezett személy (aki regisztrált a honlapon, elfogadta az ÁSZF-et, és Adatvédelmi szabályzatot és nyilatkozott), helyszín megjelölés (területi forduló helyszíne) esemény időpontja (amikor a területi forduló megrendezésre kerül).

Hírlevél feliratkozó - a www.tizenegyesrugo.hu tizenegyesrúgó honlapon hírlevél küldésre feliratkozott személy.

Jegy azonosító, QR kód: a megvásárolt tizenegyesrúgó jegyen feltüntetett egyedi számsor, mely a jegy azonosítására, a visszaélések elkerülését szolgálja.

Látogató: az a természetes személy, aki a Rendezvényt látogatja

Területi forduló – a bajnokság első fordulója

Megyei forduló – a bajnokság második fordulója

Országos döntő – a bajnokság harmadik fordulója, egyben döntője

Területi helyszín – A területi forduló valamely helyszíne

Területi esemény – A területi forduló valamely helyszínén egy konkrét időponthoz kötött esemény

Rendezvény – A bajnokság első, második és harmadik fordulójának összessége

 

Az ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a főszervezőre, a területi szervezőre, a nevezőkre, a látogatókra, hírlevél feliratkozókra.

A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

A Főszervező jogosult a jelen általános szerződési feltételeket bármikor egyoldalúan, a regisztrált személy/ nevezett személy hozzájárulása nélkül módosítani.

Jelen szerződés nyelve a magyar, a szerződés írásba foglalt szerződésnek nem minősül. A szerződés iktatásra, archiválásra nem kerül.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti, a Fogyasztó részére nyújtandó tájékoztatót a jelen ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza.

 

Nevezés feltételei

A bajnokságon való részvétel nevezéshez, a nevezés nevezési díjhoz, azaz egy tizenegyesrúgó jegy megvásárlásához kötött, melyről szóló árjegyzék, aktuális ár a www.tizenegyesrugo.hu honlapon elérhető.

A jegy vásárlás, így a nevezés is regisztrációhoz kötött, mely a vásárlási folyamat részeként valósul meg, a személyes adatok, kapcsolattartási adatok, számlázási adatok, email cím és jelszó megadásával – kizárólag a www.tizenegyesrugo.hu honlapon keresztül. A regisztrációt követően a megadott email cím és jelszó párossal lehet belépni a felületre, így lehetőség van a tárolt személyes, kapcsolattartási, számlázási adatokat elérésére és vásárlásokat nyomonkövetésére.

Nevezni legkésőbb a területi fordulón kihirdetett kezdő időpontot megelőző egy órával bezárólag van lehetőség.

Egy regisztrációs fiók alatt több nevezést is be lehet fizetni.

Egy nevezőnek lehetősége van a területi fordulón belül több területi helyszínen is részt venni a bajnokságon, hogy az esélyeit növelje. Ugyanakkor egy területi helyszínen egy nevező csak egy érvényes jeggyel tud versenyezni – mely feltételt a honlap automatikusan ellenőrzi, nincs lehetőség sem ugyanazon személy számára több jegyet érvényesíteni ugyanazon területi helyszínen.

Az egy regisztrációhoz tartozó több megvásárolt tizenegyesrúgó jegyet lehetőség van átruházni a nevező személy megváltoztatásával. Az új nevező számára a regisztráció, az ÁSZF elfogadása, az Adatkezelési nyilatkozat elfogadása kötelező. Erről a megadott személy email-ben értesül, a regisztrációra és a feltételek teljesítésére 72 óra áll rendelkezésre. 72 óra leteltével, ha nem végzi el a felsorolt műveleteket a jegy automatikusan az eredeti regisztrált felhasználóhoz kerül, aki felhasználhatja azt, vagy újra átruházhatja.

A nevezés adott személyre, helyszínre és időpontra történik, melyet az online felületen, a honlapon kell elvégezni. A végleges helyszínek és időpontok listája folyamatosan a rendezvény időpontjához közeledve kerül feltöltésre, de legkésőbb a Rendezvény időpontját megelőző 30 napon belül véglegesen publikálásra kerül.

Egy nevezéshez tartozó rúgó személyének a módosítását a nevezéshez, a tizenegyesrúgó jegyhez hozzárendelt helyszín versenyének kezdési időpontjáig fogadjuk el.

Egy nevezéshez tartozó helyszín és időpont preferencia megjelölését minden esetben a Nevező teszi meg.

A területi versenyre való beosztást a főszervező végzi a nevező által megadott preferenciák alapján. A nevezés helyszínének, időpontjának módosítására lehetősége van a versenyzőnek az értesítést követő 10 napon belül, illetve a verseny kezdete előtt legkésőbb 5 nappal.

Rendező fenntartja a jogot helyszínek összevonására, amennyiben adott helyszínen nincs elegendő jelentkező. Ebben az esetben a jegy helyszíne és időpontja a Rendező által egyoldalúan módosításra kerül, az esemény kizárólag adott helyszínen és időpontban kerül megrendezésre. A rendező ugyanakkor törekszik arra, hogy a meghirdetett helyszínek feltöltésre, az események megrendezésre kerüljenek, illetve az alternatív helyszínek kijelölése esetén szintén törekszik közeli új helyszínt kijelölni.

Nevezni kizárólag magánszemély nevezhet (ugyanakkor a tizenegyesrúgó jegyek jogi személyek által is megvásárolhatóak, a felhasználáshoz viszont a jegyek átruházása szükséges magánszemélyek részére a fent leírt folyamat szerint).

Minden nevezőnek be kell töltenie legalább a 12. életévét. A 16 éven aluli személyek kizárólag törvényes képviselőjének a kifejezett hozzájárulásával jogosult nevezni. A 16 éven aluli játékos esetében az ÁSZF és Adatvédelmi nyilatkozatot a törvényes képviselő köteles elfogadni. Amennyiben a törvényes képviselő nem teszi meg a nyilatkozatokat, úgy a jegy érvénytelen, a jegy ellenértéke visszautalásra kerül (ha már megtörtént a tranzakció). Adatkezelő az adatkezelést a 16 éven aluliak esetében a törvényes képviselőjük kifejezett hozzájárulásával kezeli. A regisztrálók, nevezők születési évre vonatkozó nyilatkozatát Rendező nem vizsgálja, vélelmezi a regisztráló fél valós nyilatkozatát és aszerint jár el.

A bajnokságra való nevezéssel garantálja és kijelenti a nevező személy, hogy ő vagy az a személy, aki a nevező személy nevében (az átruházáson keresztül) büntető rúgást hajt végre, fizikailag képes rúgást végrehajtani a jelen feltételekben leírt módon, és hogy nincs oka (orvosi vagy más módon) amiért ne vehetne részt ezen a versenyen.

Egy nevezéshez kizárólag egy tizenegyes rúgó személy tartozhat. Amennyiben egy nevezés alatt több személy, tömeges vagy harmadik fél általi rúgásra kerül sor a nevező kizárásra kerül. Amennyiben bármely fordulón kihirdették a nyertest, és a szervezők úgy vélik, vagy megalapozott okuk van feltételezni, hogy a nyertes nevezés alatt egynél több rúgó vett részt, a szervezők fenntartják a jogot egy alternatív nyertes kiválasztására. Minden további nyertest ugyanazon kritériumok alapján választanak ki, mint az eredeti nyertest, és ezen pont feltételei az alternatív nyertesre is vonatkoznak.

A Főszervező nem vállal felelősséget semmilyen nevezésért, amely elveszett, vagy a fizikailag kinyomtatott jegy hiányos, sérült, vagy az online felület miatt, esetlegesen a fizetési folyamat miatt a jegy átvétele késik, egyéb Rendezőn kívül álló bármilyen műszaki hiba vagy meghibásodás miatt nem jut el a jegy a nevezőhöz.

A regisztráló személy a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Főszervező nyilvántartásba vegye és kezelje a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően, melyet a Rendező a www.tizenegyesrugo.hu honlapon publikál, valamint ahhoz, hogy a Főszervező a jövőben termékeivel, akcióval kapcsolatos információt juttasson el részére. Az adatkezelés módjáról, terjedelméről, feltételeiről a Főszervező külön adatvédelmi szabályzatban tájékoztatja a regisztrálót, nevezőt. Kizárólag az adatvédelmi szabályzat elfogadásával lehet érvényesen nevezni a versenyre.

A nevező köteles az adatait a regisztráció során a valóságnak megfelelően megadni. A Főszervező a regisztráló/ nevező által megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálja, a valótlan, téves, hibás adatok közléséből eredő károkért való felelősségét a rendező kizárja.  A rendező a regisztráló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért.

 

Nevezés menete

A tizenegyesrúgó jegy megvásárlása, másképpen a nevezési díj befizetése a honlapra való regisztrációval együtt lehetséges.

Befizetni banki átutalással és bankkártyás fizetéssel lehet a regisztrált személyeknek. A befizetésről elektronikus számlát állít ki a Rendező, melyet a nevezés során megadott e-mail címre küld.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I1064/2013.

A nevezési díj befizetésére maximum 72 óra áll rendelkezésre. Amennyiben a nevezési díj nem érkezik meg a Főszervező az adott időn belül, a nevezés törlésre kerül.

A Főszervező az online, bankkártyás fizetési megoldást szakosodott szerződéses partner bevonásával, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül végzi. A regisztrált személy a nevezési díjat a Főszervező által felkínált, vele szerződéses jogviszonyban álló szerződéses partner – mint online fizetési szolgáltató – közreműködésével, bankkártya felhasználásával egyenlítheti ki. A Szerződéses partner által üzemeltetett online fizetési felület hibájából, meghibásodásából eredő minden kárért való felelősséget a Főszervező kizárja. A Főszervező biztosítja a nevezés díjának banki átutalással történő megfizetésének lehetőségét. Ebben az esetben a megrendelő űrlap helyes kitöltését és megküldését követően a Főszervező a nevező számára e-mail üzenetben fizetési tájékoztatót küld, amely tartalmazza a banki átutaláshoz szükséges adatokat. A fizetési tájékoztató nem minősül számviteli bizonylatnak.

Banki átutalással történő fizetés esetén a nevezési díj teljesítésének napja az a nap, amelyen a Főszervező bankszámláján a pénzforgalmi szolgáltató a teljes vételárat jóváírja.

A Főszervező a hibásan, hiányosan megadott e-mail cím esetén a regisztrált személyt a jegy helyes e-mail címre történő kézbesítése érdekében egyéb elérhetőségein felkutatni nem köteles. A regisztrált személy felelős minden olyan kárért, amely a kézbesítési e-mail cím hibás vagy hiányos megadásából, az e-mail tárhelyre bármely okból (például megtelt vagy időközben törölt e-mail fiók) történő sikertelenségéből származik.

A nevezési díjról kiállított számla a nevezési díj megérkezését követően kerül kiküldésre a regisztrációnál megadott email címre.

A nevezés adott személyre, helyszínre és időpontra történik, melyet az online felületen, a honlapon (www.tizenegyesrugo.hu) kell elvégezni. A végleges helyszínek és időpontok listája folyamatosan a rendezvény időpontjához közeledve kerül feltöltésre, de legkésőbb a Területi forduló időpontját megelőző 30 napon belül véglegesen publikálásra kerül.

Egy nevezéshez tartozó rúgó személyének a módosítását, tizenegyesrúgó jegyhez hozzárendelt helyszín és esemény kezdési időpontjáig fogadjuk el.

Egy nevezés, azaz a tizenegyesrúgó helyszín és időpont preferencia megjelölését minden esetben a Nevező teszi meg, a Főszervező azonban fenntartja a jogot helyszínek összevonására, amennyiben adott helyszínen nincs elegendő jelentkező. Ebben az esetben a jegy helyszíne és időpontja a Főszervező által egyoldalúan módosításra kerül, a jegy kizárólag adott helyszínen és időpontban kerül megrendezésre. Rendező ugyanakkor törekszik arra, hogy a meghirdetett helyszínek feltöltésre, az események megrendelésre kerüljenek, illetve az alternatív helyszínek kijelölése esetén szintén törekszik közeli, 20-30 km-es körzetben új helyszín kijelölni.

Amennyiben a nevezett versenyzőnek nem megfelelő az új helyszín, joga van kérni az áthelyezését egy másik aktív helyszínre. A nevezési díj visszaigénylése nem lehetséges abból az okból, ha az újraosztás helyszíne nem megfelelő a játékos számára.

A nevező nem jogosult a nevezési díj visszatérítését kérni abban az esetben, ha:

  • a nevező vagy az a személy, aki a nevező személy nevében büntető rúgást hajtana végre, bármilyen oknál fogva nem jelenik meg a kijelölt / módosított helyszínen;
  • a jegy átruházás eredményeként a megjelölt személy a kapott jegyet nem aktiválja, nem „aktiválja”, azaz nem regisztrál, nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy Adatkezelési feltételeket (72 óra elteltével automatikusan az eredeti regisztrálóhoz visszakerül a jegy, ebben az esetben az újbóli elajándékozásig automatikusan ő a nevezett személy)
  • a versenyből a Főszervezők / területi felelős szervező döntése értelmében kizárásra kerül bármilyen oknál fogva
  • nem tájékozódik azzal kapcsolatban, hogy milyen területi besorolást kapott, és emiatt nem jelenik meg a helyszínen /a módosításra előírt határidőn kívül kíván helyszínt módosítani
  • a versenyre kiírt időpont / helyszín bármilyen oknál fogva módosításra kerül, de az új időpont / helyszín nem megfelelő a nevezőnek

A nevezési díj megfizetését követően a regisztrálót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg. A Főszervező kizárja a nevezési díj visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését.

 

Rúgás feltételei

A rúgó tudomásul veszi, hogy a büntető lövés fizikai tevékenység, ezért megfelelő öltözetben és különösen csúszásgátló cipőben kell lennie, mielőtt részt vehetne a rúgásban. Az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg a nevező játékos elfogadja a fizikai tevékenységekre vonatkozó felelősségi nyilatkozatot, amely jelen dokumentum mellékletét képezi.

Az eseményre való érkezéskor a szervezők ellenőrzik a regisztrációs kóddal vagy az emailben kapott QR kóddal a nevezés érvényességét. A szervezők kérhetik a személyazonosság igazolását személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély formájában (fényképes igazolvánnyal). Abban az esetben, ha a nevező nem tudja bemutatni a visszaigazoló e-mailt, a belépőjegyet vagy ésszerűen elfogadható bizonyítékát az érvényes nevezésnek, vagy nem tudja igazolni személyazonosságát, vagy a szervezők véleménye szerint nincs megfelelően felöltözve vagy fizikailag alkalmatlan ahhoz, hogy tizenegyest rúgjon, a nevező elveszíti a lehetőséget a rúgás végrehajtására.

A területi versenyek lebonyolításáért a szerződött partnerek felelnek. Az adott helyszín szervezője jogosult és köteles döntéseket hozni a helyszínnel kapcsolatban, amely döntéseknek a nevező köteles alávetni magát, és azokat elfogadni.

A területi fordulókat lebonyolítók a napi versenyek kezdetéig a regisztrációs számok alapján beosztják a helyszín büntető területeihez a versenyzőket. A megyei és országos fordulóban párokba sorsolják a szervezők a jelentkezőket.

Amennyiben valamilyen külső ok (időjárási körülmény, járvány, egyéb külső esemény) miatt a verseny a kijelölt időpontban nem kerül megrendezésre, új időpont kerül meghirdetésre. A versenyzők ebben az esetben átcsoportosításra kerülhetnek új helyszínre és időpontra, az erre vonatkozó információ a weboldalon és az adott helyszín Facebook eseményének üzenőfalán olvasható, illetve 24 órával a verseny kezdete előtt a regisztráció során megadott email-címre tájékoztatást küld a Főszervező ezzel kapcsolatban. A nevezési díj ebben az esetben nem igényelhető vissza, azonban van lehetőség a rúgás átruházására egy másik személyre az esemény kezdő időpontjáig bezárólag.

Az érvényes nevezés az első (területi) fordulóban való részvételre jogosítja fel a nevezéshez tartozó tizenegyes rúgót. A további fordulókban (megyei és országos fordulón) való részvétel továbbjutáshoz kötött, melyre az adott helyszínen a rendezők által feljogosított személy felelőssége a továbbjutók kiválasztása az érvényes játékszabályok alapján.

Abban az esetben, ha az adott forduló nyertese bármilyen okból nem tud részt venni a következő fordulón; vagy egy nyertes értesíti a szervezőket, hogy nem kíván részt venni; ez a nyertes elveszíti a tizenegyesrúgás végrehajtásának lehetőségét a következő fordulóban, és a szervezők fenntartják a jogot egy alternatív továbbjutó kiválasztására. Bármely további nyertest ugyanazon kritériumok alapján választanak ki, mint az eredeti nyertest, és rájuk is a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

Amennyiben a nevező személy nem jelenik meg a nevezéshez tartozó, előre megadott helyen és időben, hogy a rúgást végrehajtsa, úgy nevezése érvényét veszti.

Amennyiben a nevező személy nem jelent meg az adott nevezéshez tartozó helyszínen, az adott időben, nem regisztrált a helyszínen vagy egyéb körülmény miatt nem tudta végrehajtani a rúgást, a szervezőnek nem áll módjában visszatéríteni a nevezési díjat.

A versenyből kiesettek a szervezők felé semmilyen követeléssel nem fordulhatnak.

A szervezők megtagadhatják a továbbjutást akár illegális, akár más módon helytelen cselekmények következtében.

A Főszervező döntése végleges és kötelező. Kivéve az Általános Szerződési Feltételekben foglalt eseti eljárásokat.

A nevező személy életkora nincs maximálva, valamint nincs előírt fizikum. A játékban részt vehetnek hivatásos, profi labdarúgók is.  Ennek megfelelően a versenyen résztvevő nem emelhet kifogást azzal kapcsolatban, hogy milyen életkorú/ fizikumú/ profi vagy hivatásos játékossal kell megmérettetnie magát adott esetben.

A kapus / bíró személyét a szervező jogosult megállapítani, ezzel kapcsolatban kifogást a nevező / játékos nem emelhet.

 

Játékszabályok

A Bajnokság aktuális játékszabályzata minden esetben a www.tizenegyesrugo.hu weboldalon elérhető.

Az I. Országos Tizenegyesrúgó Bajnokságon a Területi Forduló hirtelen halál rendszerben, míg a Megyei forduló és az Országos döntő egyenes kieséses (Grand Slam) rendszerben kerül lebonyolításra. A Területi forduló továbbjutói bejutnak a Megyei fordulóba. A Megyei forduló győztesei bejutnak az Országos döntőbe.

/Területi forduló/ Hirtelen halál: Minden versenyző lő egy büntetőt. Aki belőtte továbbjut, aki kihagyta kiesik. Mindaddig, amíg annyi versenyző marad játékban, amennyi a továbbjutók száma.

Példák:

A) eset

Egy helyszínen 300-an indulnak, ebből 8-an juthatnak tovább a megyei döntőbe. Az első körben mindenki egyszer rúghat büntetőt. 200 versenyző berúgja a tizenegyest és továbbjut a következő fordulóba, 100 versenyző kihagyja és kiesik. A 200 bent maradt versenyző addig folytatja a párbajt, míg végül 8 továbbjutó marad, akik részt vehetnek a megyei döntőn.

B) eset

Egy helyszínen a 300 indulóból már csak 10-en vannak versenyben, ebből 8-an juthatnak tovább a megyei döntőbe. Mind a 10-en rúgnak egy tizenegyest, ebből 5-en berúgják és 5-en kihagyják. Mivel a labdát berúgó játékosok száma (5 fő) kisebb, mint a tovább juttathatóké (8 fő), ők automatikusan továbbjutnak. A maradék játékosok (5 fő) a maradék helyekért (8-5=3) versenyezhetnek.

C) eset

Egy helyszínen a 300 indulóból már csak 10-en vannak versenyben, ebből 8-an juthatnak tovább a megyei döntőbe. Mind a 10-en rúgnak egy tizenegyest, ebből 9-en berúgják és 1 fő kihagyja. Mivel a labdát berúgó játékosok száma (9 fő) nagyobb, mint a tovább juttathatóké (8 fő), mind a 9 fő újabb rúgást hajt végre. Az 1 fő, aki kihagyta a tizenegyest kiesik a versenyből.

 

/Megyei forduló és országos döntő/ Páros egyenes kieséses rendszer (Grand Slam) sorsolás útján meghatározott ágrajz alapján: A Megyei fordulóba és Országos döntőbe jutott versenyzők párosával felosztásra kerülnek. A párbajban 2-2 lövés után a több ponttal rendelkező továbbjut, másik kiesik. Pontazonosság esetén mindketten 1-1 újabb rúgást hajthatnak végre, addig amíg egy körben az egyik berúgja (továbbjut) és a másik kihagyja (kiesik). A továbbjutó -az előző meghatározott ágrajz alapján- a következő körbe jut és összeméri az erejét egy másik párbaj győztesével mindaddig, amíg csak a győztes marad a végén. A Megyei fordulóban és Országos döntőben előfordulhat, hogy a bejutók száma a kettéosztás után páratlan számot ad, ilyenkor csoportonként lesz 1 fő véletlenszerűen kisorsolt előnyerő. Egy versenynapon minden versenyző csak egyszer sorsolható ki előnyerőnek.

 

Lebonyolítás

Versenyre regisztráláskor ki kell választani a Nevezőnek egy megyét, ahol részt szeretne venni a bajnokság Területi fordulóján. A Területi forduló helyszínére való beosztást a szervező végzi a nevező által megadott preferenciák alapján. A nevezés helyszínének, időpontjának módosítására lehetősége van a versenyzőnek az értesítést követő 10 napon belül, illetve legkésőbb 5 nappal a területi forduló kezdete előtt.

Egy helyszínen, egy versenynapon minimum 200, maximum 400 játékos versenyezhet.

Amennyiben egy helyszínre a napi maximum létszámnál (400 fő) többen jelentkeznek, újabb versenynap kerül meghirdetésre. Amennyiben egy helyszínen a nevezők száma nem éri el a min. 200 főt, a Főszervező fenntartja az átcsoportosítás jogát. A Főszervező az átcsoportosításról emailben tájékoztatja az érintett Nevezőket, illetve az aktuális információk elérhetők a Nevező profiljában is a honlapon (www.tizenegyesrugo.hu).

Az átcsoportosítás menete minden esetben az aktuális nevezők számától függ. Előnyt mindig az a helyszín élvez, ahol a legtöbb 200 fő alatti létszámú nevező lesz.

A területi versenyek lebonyolításáért a szerződött partnerek felelnek.

A lebonyolítók a Területi forduló kezdetéig a regisztrációs számok alapján felosztják büntető területekre a Nevezőket. A Megyei forduló és Országos döntő a fent említettek szerint (2:2) előre meghatározott ágrajz alapján párbajokban fognak zajlani.

A versenyen a 11-es rúgás általános szabályai érvényesek.

A rúgó játékost a játékvezetőnek (jelen esetben: bíró) a kapus számára egyértelműen ki kell jelölni.

A kapuson és a rúgó játékoson kívül senki nem tartózkodhat a tizenhatoson belül, illetve 9,15 méternél közelebb a labdához (vagyis a tizenhatoson lévő köríven is kívül kell a többieknek elhelyezkedniük).

Minden játékosnak a játéktéren, minimum a labda magasságában, de a büntetőterületen kívül kell elhelyezkedni. A büntetőterületen belül, csak az aktuális rúgó, a kapus és a bíró tartózkodhat.

A kapus a rúgás pillanatáig nem hagyhatja el a gólvonalat, de a gólvonalon mozoghat, integethet, zavarhatja a rúgó játékost.

A rúgást csak a játékvezető engedélyező sípjelére lehet elvégezni.

A rúgó játékosnak előrefelé kell a labdát rúgni.

Minden területi fordulóból a helyszínek és a játékosok száma alapján 4-16 rúgó jut területi helyszínenként a megyei fordulóba. A megyei fordulóból 2-8 játékos juthat I. Országos Tizenegyesrúgó Bajnokság fővárosi döntőjébe.

A versenybíróság felállításáról, a jegyzőkönyv vezetéséről és a verseny sportszerű lebonyolításáról a szervezők gondoskodnak.

 

Egyéb rendelkezések

 A versenyeken mindenki csak saját felelősségére indulhat, melyről a regisztrálás során nyilatkozatot tesz.

A sportszerűtlen viselkedést a helyi lebonyolítók kizárással büntethetik.

A versenyből kiesettek a szervezők és a Főszervező felé semmilyen követeléssel nem fordulhatnak.

SARS-CoV-2: a való életben való rendeletek, szabályok érvényesek a versenyre és résztvevőire is. A szabályok be nem tartása kizárással járhat. A szabályok betartásához szükséges eszközök biztosítása a Szervező Partnerek feladata. Amennyiben bármilyen korlátozás miatt a kitűzött esemény nem tartható meg, akkor a szervező köteles új időpont kitűzéséről gondoskodni, és erről a regisztrációnál megadott email címre történő írásbeli tájékoztatással értesíteni a nevezőt. Az új időpont olyan időszakra tűzhető ki, amikor a jogszabályok már lehetővé teszik az esemény megtartását. Abban az esetben, ha ezen időszak a korlátozás bevezetésekor előre nem megállapítható, akkor a szervező köteles azt követően, haladéktalanul az új időpontot kitűzni, hogy a korlátozások megszűntek. A szervező a versenyt március és november között köteles megrendezni. December, január és február hónapokban az esemény nem tartható meg.

 

Nyeremények

A nyeremények összértéke akár 15 millió Forint, fődíj akár 10 millió Forint, mely díjak a bajnokságon résztvevő játékosok számával arányosan változik.

Díjazás alakulása összegszerűen a résztvevő szám függvényében:

résztvevő szám összdíjazás alakulása
5,000 1,500,000 Ft
10,000 2,000,000 Ft
15,000 3,000,000 Ft
20,000 4,000,000 Ft
25,000 5,000,000 Ft
30,000 6,000,000 Ft
35,000 7,000,000 Ft
40,000 8,000,000 Ft
45,000 9,000,000 Ft
50,000 vagy annál több 15,000,000 Ft

A bajnokságon bármely nyereményt elnyerő játékosok bankszámlára utalva, az ide vonatkozó adókkal és járulékokkal csökkentett nettó összeget kapják meg, mint pénzjutalmat.

A nyereményt a verseny lezárultát követően egy hónapon belül utalják a Főszervezők a nyereményt nyerő játékosok részére. Az a személy, aki a nyereményre jogosult, köteles a Főszervező felhívására a felhívást követő 10 napon belül írásban nyilatkozni arról a számlaszámról, ahová a nyeremény utalását kéri. A felhívást követő 6 hónapon túl a nevező elveszíti automatikusan a nyereményt, tehát amennyiben 6 hónapon belül nem kérte a szervezőtől a nyeremény kiutalását, akkor 6. hónap után nem kérheti azt.

 

Nyilvánosság

A versenyre való nevezéssel (és az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételével) a nevező személy engedélyt ad a szervezőknek arra, hogy a nevező személy nevét és lakhelyének nevét, bármelyik médiumban, beleértve a helyszíni felületeket és a szervezők web- és közösségi média oldalát, közzé tegye.

A nevezők elfogadják, hogy egy nyilvános eseményen vesznek részt, így szerepelhetnek filmfelvételen és a fényképeken, valamint az ezekből készült anyagokon, adott esetben a szervezők és Főszervező felületein.

A nevezők adatait a verseny idején a hatályos adatvédelmi törvénynek megfelelően gyűjti, tárolja és dolgozza fel a Főszervező. Az adatkezelési szabályzat részleteit az Adatvédelmi Tájékoztatóban olvashatja.

 

Általános

Amennyiben valamilyen, a Főszervezőktől független külső tényező lehetetlenné teszi a versenyt vagy a díjak odaítélését, a Főszervezők saját belátásuk szerint és bármilyen okból felfüggeszthetik, megváltoztathatják, törölhetik vagy módosíthatják a versenyt.  Az Főszervezők az Általános Szerződési Feltételeket bármikor értesítés nélkül módosíthatják.

Bármilyen a versennyel vagy annak tárgyával kapcsolatban felmerülő vitát vagy követeléseket (ideértve a szerződésen kívüli vitákat vagy követeléseket is) az magyarországi törvények irányítják, és a magyarországi bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik.

Amennyiben a Rendezvény a Főszervező működési körén kívül eső valamely okból (így többek között, de nem kizárólagosan: háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható akadály) hiúsul meg, szervező a nevezett személlyel szemben kártérítési felelősséggel nem tartozik, és a nevezési díj megtérítésére nem köteles.

 

Kelt: Budapest, 2020.10.15

 

 

1. sz. melléklet: Fizikai tevékenység végzésére vonatkozó felelősség nyilatkozat

Kijelentem, hogy az I. Országos Tizenegyesrúgó Bajnokság részvételi feltételeire vonatkozó tájékoztató tartalmát (lásd Általános Szerződési Feltételek) megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

A részvételi feltételek ismeretében kijelentem továbbá, hogy a részvételre vonatkozó feltételeknek maradéktalanul megfelelek, az ott rögzített előírásokat a verseny során betartom. Amennyiben a verseny napján az előírt feltételeknek nem felelek meg, erről a tényről tájékoztatom a szervezőt. Tudomásul veszem, hogy a jelen pontban tett nyilatkozatom esetleges valótlanságával összefüggésben minden felelősség kizárólagosan engem terhel.

Kijelentem továbbá, hogy a részvételi feltételek megsértéséből eredő esetleges károkért a felelősség kizárólagosan engem terhel.

Kijelentem továbbá, hogy a versenyen saját felelősségemre és kockázatomra veszek részt.