Barion Pixel
Általános Szerződési Feltételek

Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Reggant Consulting Kft. (a továbbiakban: Rendező) által Magyarországon megszervezett I. Országos Tizenegyesrúgó Bajnokságot és a bajnokság keretében megrendezésre kerülő valamennyi rendezvényen (területi, megyei és országos döntő fordulókon, a továbbiakban: Rendezvény) a jegyvásárlók (továbbiakban jegyvásárlók és vagy nevezők, szinonimaként), és esemény szervezők Rendezvényeken való részvételének általános feltételeit. Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényeken való részvételre. A nevezők számára a bajnokságban való részvételt biztosító tizenegyesrúgó jegy igénylésére, felhasználására vonatkozó részletes szabályokat a jelen ÁSZF szabályozza. A Szervezőkre vonatkozó egyedi megállapodási, szerződési feltételeket külön, egyedi együttműködési megállapodás szabályozza. A mindenkor hatályos ÁSZF, továbbá a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező árjegyzék – amely a Rendező által értékesített jegyek leírását és árát tartalmazza –, valamint az adatkezelési tájékoztató a www.tizenegyesrugo.hu oldalon elérhető.

 

I. A bajnokság főrendezője, felelős cég

Cégnév: Reggant Consulting Kft.                                        

Székhely: 2016, Leányfalu, Szent Imre herceg utca 10.

E-mail: hello@tizenegyesrugo.hu

 

II. A Bajnokság tárgya

I. Országos Tizenegyesrúgó Bajnokság. Keressük az ország legjobb tizenegyesrúgóját – a fődíj akár a 10 millió forintot is elérheti! Próbáld ki magad és legyél te a győztes! A bajnokság három fordulós (területi, megyei és országos), ahol a versenyzőknek meg kell méretniük magukat.

 

III. Fogalommeghatalmazások

 • Adatkezelési Tájékoztató – a Rendező jogszabályoknak megfelelő tájékoztatása a Rendezvénnyel és a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítésével összefüggésben történő adatkezeléséről.
 • ÁSZF – a jelen Általános Szerződési Feltételek
 • Hírlevél feliratkozó – a www.tizenegyesrugo.hu tizenegyesrúgó honlapon hírlevél küldésre feliratkozott személy.
 • Játékos – lásd „Nevezett személy”
 • Jegy azonosító, QR kód – a megvásárolt Tizenegyesrúgó jegyen feltüntetett egyedi számsor, mely a Jegy azonosítását, a visszaélések elkerülését szolgálja.
 • Kuponkód – Tizenegyesrúgó jegy meghatározott kedvezményes áron történő megvásárlásra feljogosító kód, amelyet a vásárlás során kell a megfelelő mezőbe beírni a kuponkóddal elérhető kedvezmény eléréséhez.
 • Látogató – az a természetes személy, aki a Rendezvényt látogatja.
 • Megyei forduló – a bajnokság második fordulója, melyet a Rendező szervez.
 • Nevezett személy – (másképpen versenyző, játékos) - a  www.tizenegyesrugo.hu honlapon regisztrált, felhasználói fiókot nyitott és tizenegyesrúgó jeggyel rendelkező természetes személy, akinek lehet 1 vagy több Területi Helyszínhez köthető 1 vagy több eseményre szóló nevezése is.  A nevezett személy jogosult a rúgásra, mely jogosultság a helyszínen az egyedi jeggyel igazolandó elektronikus, vagy nyomtatott formában.
 • Nevezés – a Nevezést 4 elem együttese adja, összefoglalóan ezen tételeket együtt Nevezésnek hívjuk. Kifizetett tizenegyesrúgó jegy, a jegyhez kapcsolt Nevezett személy, legalább egy helyszín megjelölés (területi forduló helyszíne) esemény időpontja (amikor a területi forduló megrendezésre kerül).
 • Országos döntő – a bajnokság harmadik fordulója, egyben döntője, melyet a Rendező szervez.
 • Rendező – Reggant Consulting Kft., a Rendező országosan fogja össze a bajnokságot, eseményeket, területi Szervezőket koordinál, akik az események operatív lebonyolításáért felelnek. Emellett a Rendező szervezi a bajnokság megyei és országos döntőit.
 • Rendezvény – A bajnokság első, második és harmadik fordulójának összessége.
 • (Területi) Szervező – olyan természetes vagy jogi személy, aki / amely a Rendezővel kötött és nem a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó külön szerződés alapján az első (területi) forduló operatív lebonyolításáért felelős.
 • Területi forduló – a bajnokság első fordulója, melyet a Területi Szervezők szerveznek.
 • Területi helyszín – A Területi forduló valamely helyszíne.
 • Területi, megyei, országos esemény – A területi, megyei, országos forduló valamely helyszínén egy konkrét időponthoz kötött tizenegyesrúgó bajnoksági forduló eseménye.
 • Tizenegyesrúgó jegy (Tizenegyes be-rúgó jegy) – a www.tizenegyesrugo.hu honlapon megvásárolható, a Nevezett személyt az általa megjelölt helyszínen és időpontban egyszeri versenyindulásra feljogosító elektronikus vagy nyomtatott igazolás, melyet a Rendező állít ki és amely feljogosít a bajnokságon való részvételre. A jegy akkor érvényes, ha kapcsolódik hozzá egy Nevezett személy, aki elfogadta az ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót, valamint határidőben befizette (ő maga vagy egy másik személy) a nevezési díj összegét.
 • Regisztrált személy – a www.tizenegyesrugo.hu honlapon felhasználói fiókot nyitott, de nevezéssel nem rendelkező személy.
 • Nevezett személy – (másképpen versenyző, játékos) - tizenegyesrúgó jeggyel rendelkező Regisztrált személy, aki saját maga vásárolta, vagy átruházással kapta a tizenegyesrúgó jegyet.
 • Versenyző – a Nevezett személy.

IV. Az ÁSZF hatálya

 1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Rendezőre, a Területi Szervezőre és a Nevezett személyekre és a hírlevél feliratkozókra.
 2. A jelen ÁSZF az I. Országos Tizenegyesrúgó Bajnokság teljes körű lebonyolításának időtartamára szól, a szerződés teljesítésének határideje 2021 november 30.
 3. Az ÁSZF módosításról a Rendező értesítést küld a Regisztrált személyeknek és a Nevezett Személyeknek a regisztráció során megadott elérhetőségre, amelyet követően a Nevezett személy 15 napon belül kizárólag a lemondas@tizenegyesrugo.hu címre küldött e-mail útján mondhatja le a Rendezvényen történő részvételt, mely esetben a már megfizetett nevezési díj összege visszafizetésre kerül a Nevezett Személy által a lemondás során megadásra kerülő bankszámlára, a bankszámlaszám megadását követő 15 napon belül, de nem korábban, mint a lemondás közlésétől számított 45. napon. Az e-mail azon időpontban minősül Rendezőhöz beérkezettnek, mely időpontban az a Rendező levelező rendszerében beérkezettként rögzítésre kerül. Ha a Regisztrált vagy a Nevezett személy nem mondja le ezen határidőn belül a részvételt, azt úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF módosításához hozzájárult, azt elfogadta.
 4. Jelen szerződés nyelve a magyar, a szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződés iktatásra, archiválásra kerül, ezáltal a későbbiekben is hozzáférhető.
 5. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti, a Fogyasztó részére nyújtandó tájékoztatót a jelen ÁSZF tartalmazza.

 

V. Nevezés feltételei

 1. Csak a 18. életévét betöltött természetes személy jogosult a versenyre nevezni.
 2. A bajnokságon való részvétel nevezéshez, a nevezés a nevezési díj megfizetéséhez, azaz legalább egy tizenegyesrúgó jegy (Tizenegyes be-rúgó jegy) megvásárlásához kötött, melyről szóló árjegyzék, aktuális ár az 1. számú mellékletben és a www.tizenegyesrugo.hu honlapon elérhető.
 3. A jegy vásárlás, így a nevezés is regisztrációhoz kötött, mely a vásárlási vagy ajándékozási folyamat részeként valósul meg, a személyes adatok, kapcsolattartási adatok, számlázási adatok, email cím és jelszó megadásával – kizárólag a www.tizenegyesrugo.hu honlapon keresztül. A jegy vásárlásra természetes jogosult. A regisztráció során a jegyrendelés megerősítését megelőzően a regisztrálónak lehetősége van a megadott adatok és a megvásárolni kívánt jegyek típusának, árának ellenőrzésére, továbbá hiba esetén a regisztráló felületre történő visszalépésre és az adatok javítására. A regisztrációt követően a megadott email cím és jelszó párossal lehet belépni a saját profil felületre, így lehetőség van legkésőbb 48 órával a nevezéssel érintett verseny előtt (több verseny esetén a nevezéssel érintett legkorábbi verseny előtt) egyes tárolt személyes, kapcsolattartási, számlázási adatok elérésére, módosítására és a vásárlások nyomonkövetésére.
 4. A nevezés adott személyre, helyszínre és időpontra történik, melyet az online felületen, a honlapon a saját profilban kell elvégezni.
 5. Lehetőség van arra is, hogy egy Regisztrált személy a Tizenegyes-rúgó jegyet egy másik, Regisztrált vagy nem Regisztrált személy számára, a Tizenegyes-rúgó jegy árának kifizetése után ajándékba adja. Az ajándékozás szándékáról a megajándékozott értesítő e-mailt kap a Regisztrált személy által az ajándékozás során megadott e-mail címre. A cím megfelelőségét és működőképességét a Rendező nem ellenőrzi és annak hiányáért nem felel. Amennyiben valaki egy Regisztrált személytől Tizenegyes-rúgó jegyet kapott ajándékba, az erről szóló e-mail értesítést követően 72 órája van arra, hogy regisztráljon a felületre (amennyiben önmaga még nem Regisztrált személy), elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót és jelen ÁSZF-et és – minden esetben – az e-mailen küldött egyedi azonosítóval érvényesítse az ajándékba kapott jegyet. Ez esetben a kapott nevezést a Rendező a megajándékozott személyéhez kapcsolja. A határidő eredménytelen eltelte után a nevezés visszaszáll az ajándékozóra, aki más személyt nevezhet vagy maga is lehet a Nevező.

Az ajándékozó, mindaddig, amíg a megajándékozott nem fogadja el a fentiek szerint az ajándékot, jogosult azt visszavonni, mely esetben a nevezés visszaszáll az ajándékozóra akkor is, ha az ajándékozástól még nem telt el 72 óra, és az ajándékozó más személyt nevezhet vagy maga is lehet a Nevező.  Az ajándék e pont szerinti, megajándékozott általi elfogadása után az már az ajándékozó részéről nem vonható vissza.

Az ajándékba kapott jegy készpénzre nem váltható, de azt a megajándékozott tovább tudja ajándékozni.

A Rendező nem vállal felelősséget azért, hogy a megajándékozott számára az ajándékozás általa történt elfogadását követően még minden Területi esemény elérhető lesz. Előfordulhat, hogy – akár a jelentkezésre nyitva álló határidő lezárulta, akár a maximális indulószám beltelte miatt – a megajándékozott már csak egy számára távolabbi helyszín Területi eseményén indulhat el. Ha a megajándékozott nem talál számára megfelelő helyszínen Területi eseményt, úgy Tizenegyesrúgó jegyét továbbajándékozhatja.

 

 1.  A nevező személy életkora nincs maximálva. A játékban részt vehetnek hivatásos, profi labdarúgók is. Ennek megfelelően a versenyen résztvevő nem emelhet kifogást azzal kapcsolatban, hogy milyen életkorú/ fizikumú/ profi vagy hivatásos játékossal kell megmérettetnie magát adott esetben.
 2. A bajnokságra való nevezéssel a Nevezett személy tudomásul veszi, hogy a büntető rúgás végrehajtásához megfelelő fizikai kondíció szükséges, és az ennek hiányából fakadó következményekért (például a feltételeknek megfelelő rúgás végrehajtására való képtelenség, esetleges sérülés) a Rendező felelősséget nem vállal és erre tekintettel a Nevezési díj részbeni vagy teljes visszatérítése sem követelhető.
 3. Egy jegyhez tartozó nevezéshez kizárólag egy természetes személy tartozhat (jogi személyek adatai csak számlakiállítás céljából adhatók meg). Jogi személy Regisztrált személy sem lehet.
 4. Amennyiben igazolást nyer, hogy egy jeggyel, a Rendező megtévesztése mellett, a játékos kiesése után, újabb rúgásra került sor, a jegyet jogosulatlanul használó játékos a versenyből kizárásra kerül.
 5. A Regisztrált személy és a Nevezett személy a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a Rendező nyilvántartásba vegye és kezelje a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően, melyet a Rendező a www.tizenegyesrugo.hu honlapon publikál.  Kizárólag az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával lehet érvényesen nevezni a versenyre.
 6. A Regisztrált és a Nevezett személy is köteles az adatait a regisztráció során a valóságnak megfelelő adatokat megadni. A Rendező a Regisztrált / Nevezett személy által megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálja, a valótlan, téves, hibás adatok közléséből eredő károkért való felelősségét a Rendező kizárja.  A Rendező a regisztrációs során megadásra kerülő adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért.
 7. A Nevezett személy a nevezést kizárólag az alábbi esetekben és kizárólag a lemondas@tizenegyesrugo.hulemondas@tizenegyesrugo.hu címre küldött e-mail útján mondhatja le:
  1. a jelen ÁSZF módosítása esetén, ha a Nevezett személy a módosításhoz nem járul hozzá és lemondási jogát határidőn belül gyakorolja (ÁSZF IV/3. pontja) 
  2. a nevezéssel érintett forduló helyszínének vagy időpontjának rendező általi módosítása esetén, ha a módosított helyszín és/vagy időpont nem megfelelő és lemondását határidőn belül közli (ÁSZF VI/10. pontja)
  3. a verseny Rendező általi törlése vagy feltételeinek jelentős módosítása esetén, ha a módosításokat nem fogadja el és lemondását határidőben jelzi (ÁSZF VI/15. pontja)
  4. Amennyiben a lemondás határidőn belül megtörténik, úgy a megvásárolt Tizenegyesrúgó jegy(ek) kifizetett ellenértéke visszafizetésre kerül a Nevezett Személy által a lemondás során megadásra kerülő bankszámlára, a bankszámlaszám megadását követő 15 napon belül, de nem korábban, mint a lemondás közlésétől számított 45. napon.
  5. A lemondást, illetve bankszámlaszámot közlő e-mail azon időpontban minősül Rendezőhöz beérkezettnek, mely időpontban az a Rendező levelező rendszerében beérkezettként rögzítésre kerül.
 8. Rendező vagy nevében és helyette a Területi Szervező a Nevezett Személyt a Rendezvényről kizárhatja, ha
  1. Az még nem töltötte be a 18. életévét. (ÁSZF V/1. pontja)
  2. Amennyiben igazolást nyer, hogy egy jeggyel, a Rendező megtévesztése mellett, a játékos kiesése után, újabb rúgásra került sor, a jegyet jogosulatlanul használó játékos a versenyből kizárásra kerül. (ÁSZF V/9. pontja)
  3. Amennyiben a nevezési díj nem kerül határidőben befizetésre. (ÁSZF VI/3. pontja)
  4. A verseny előzetesen regisztrált/kijelölt/módosított helyszínén és időpontjában bármilyen oknál fogva nem jelenik meg vagy nem tudja személyazonosságát vagy az érvényes nevezés tényét hitelt érdemlően bizonyítani és a helyszín vagy időpont módosítását előzőleg határidőben nem kérte vagy az nem volt teljesíthető vagy ha a versenyt félbehagyja.
  5. Ittasan vagy bódultan (kábítószer hatása alatt) jelenik meg a verseny helyszínén vagy közben kerül ilyen állapotba.
  6. Nem tartja be a jogszabályok, a jelen ÁSZF vagy a Versenyleírás rendelkezéseit (ÁSZF VII/10. pontja) vagy megbotránkoztató, közösségellenes, a Rendező értékrendjével össze nem egyeztethető vagy a verseny negatív megítélését előidézni alkalmas magatartást folytat és azzal felszólítás után sem hagy fel.
  7. Nem tartja be a hatályos járványügyi előírásokat (Versenyleírás)
 9. Kizárás esetén a nevezési díj nem jár vissza és a Nevezett személy nem élhet követeléssel a Rendezővel vagy a Területi Szervezővel szemben.

 

VI. Nevezés menete

 1. A nevezési díjat befizetni banki átutalással és bankkártyás fizetéssel lehet a regisztrált személyeknek. A befizetésről 24 órán belül elektronikus számlát állít ki a Rendező, melyet a nevezés során megadott e-mail címre küld.
 2. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Rendezőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I1064/2013.
 3. Fizetési határidő: a nevezéstől számított 72 óra. A befizetésről 24 órán belül elektronikus számlát állít ki a Rendező, melyet a nevezés során megadott e-mail címre küld.

Amennyiben a nevezési díj nem érkezik meg a Rendező számlájára, a Nevezéstől számított 48 óra elteltével automatikus emlékeztetőt küld a Rendező, A Nevezéstől számított 72 óra elteltével a Rendező automatikusan törli a Nevezést, melyről automatikus emailben értesítést küld a regisztrációnál megadott email címre.

 1. A Rendező az online, bankkártyás fizetési megoldást szakosodott szerződéses partner bevonásával, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül végzi. A Regisztrált személy a nevezési díjat a Rendező által felkínált, vele szerződéses jogviszonyban álló szerződéses partner – mint online fizetési szolgáltató – közreműködésével, bankkártya felhasználásával egyenlítheti ki. A Szerződéses partner által üzemeltetett online fizetési felület hibájából, meghibásodásából eredő minden kárért való felelősséget a Rendező kizárja. A Rendező biztosítja a nevezés díjának banki átutalással történő megfizetésének lehetőségét. Ebben az esetben a megrendelő űrlap helyes kitöltését és megküldését követően a Rendező a nevező számára e-mail üzenetben fizetési tájékoztatót küld, amely tartalmazza a banki átutaláshoz szükséges adatokat. A fizetési tájékoztató nem minősül számviteli bizonylatnak.
 2. Banki átutalással történő fizetés esetén a nevezési díj teljesítésének napja az a nap, amelyen a Rendező bankszámláján a pénzforgalmi szolgáltató a teljes vételárat jóváírja.
 3. A Rendező a hibásan, hiányosan megadott e-mail cím esetén a Regisztrált személyt a jegy helyes e-mail címre történő kézbesítése érdekében egyéb elérhetőségein felkutatni nem köteles. A Regisztrált személy felelős minden olyan kárért, amely a kézbesítési e-mail cím hibás vagy hiányos megadásából, az e-mail tárhelyre bármely okból (például megtelt vagy időközben törölt e-mail fiók) történő sikertelenségéből származik.
 4. A Rendező nem vállal felelősséget semmilyen nevezésért, ha az elveszett, hiányos, sérült Jegy, vagy a fizetési folyamat hibája miatt vagy, egyéb Rendezőn kívül álló hiba vagy meghibásodás miatt nem jut el a jegy a nevezőhöz.
 5. A nevezés részeként, a nevezési díj befizetése után a honlapon (www.tizenegyesrugo.hu), a Játékos profiljában kell rögzíteni a nevezéssel érintett Területi esemény helyszínét és időpontját. Rendező nem garantálja és nem felel azért, hogy minden Játékos számára a hozzá legközelebbi Területi esemény lesz elérhető – figyelemmel a nevezési határidőkre és az egy Területi eseményhez tartozó maximális létszám beteltének a lehetőségére. Rendező nem vált vissza jegyet azért, mert a Nevezett személy nem talál számára megfelelő helyszínen és időpontban Területi eseményt, ugyanakkor Nevezett személy jogosult ilyen esetben a Tizenegyes-rúgó jegy elajándékozására a V/5. pontban írtak szerint.  Rendező nem felel azért, ha a Nevezett személy nem jelölt be semmilyen Területi eseményt és ezért a Rendezvényen nem tud elindulni.
 6. Egy nevezés részeként a tizenegyesrúgó helyszín és időpont preferencia megjelölését minden esetben a Nevezett személy teszi meg, a Rendező azonban fenntartja a jogot helyszínek összevonására, amennyiben adott helyszínen nincs elegendő jelentkező (megszűnhetnek azok a helyszínek, ahol min. 200 fő versenyző nem gyűlt össze), illetve a Nevezettek más helyszínre irányítására, ha az adott helyszínen túl sok jelentkező van. Ebben az esetben a Jegy helyszíne és időpontja a Rendező által legkésőbb az esemény időpontját megelőző 20 napig egyoldalúan módosításra kerül, a Jegy kizárólag az utóbb megadott helyszínen és időpontban válik érvényessé. Rendező törekszik arra, hogy a meghirdetett helyszínek feltöltésre, az események megrendezésre kerüljenek, illetve az alternatív helyszínek kijelölésének szükségessége esetén 100 km-es körzetben jelöl ki új helyszínt.
 7. Amennyiben a Nevezett személynek nem megfelelő a Rendező által kijelölt új helyszín vagy időpont, joga van kérni az áthelyezését országszerte bármelyik másik aktív helyszínre legkésőbb a Területi fordulót megelőző 15 nappal vagy – ha nincs másik számára megfelelő helyszín és időpont – ugyanezen határidőn belül a részvétlelt lemondani írásos formában. Lemondásra kizárólag a lemondas@tizenegyesrugo.hu címre küldött e-mail útján van lehetőség. Az e-mail azon időpontban minősül Rendezőhöz beérkezettnek, mely időpontban az a Rendező levelező rendszerében beérkezettként rögzítésre kerül. Amennyiben a Nevezett személy nem reagál a változtatásról kapott értesítésre, a Rendező úgy veszi, hogy az új időpontot és helyszínt tudomásul vette és elfogadta.
 8. A konkrét eseményre történő jelentkezésre (amely a játékosregisztráció után vagy ajándékjegy esetén annak érvényesítése után a nevezés befejező lépéseként történik) legkésőbb az adott esemény kezdő időpontját megelőző 120 órával bezárólag van lehetőség.
 9. Egy Regisztrált személy regisztrációjához több nevezés is kapcsolódhat. Egy Nevezett személynek lehetősége van a Területi fordulón belül több területi helyszínen vagy egy területi helyszínen különböző napokon is részt venni a bajnokságon, hogy az esélyeit növelje. Ez esetben a részvételével érintett Területi helyszínek, illetve napok mindegyikére külön Jegyet kell vegyen. Egy területi helyszín adott eseményén egy nevező csak egy érvényes jeggyel tud versenyezni – amely feltételt a honlap automatikusan, a Szervező pedig az adott Területi helyszínen ellenőrzi. Nincs lehetőség ugyanazon személy számára több jegyet érvényesíteni ugyanazon Területi helyszín adott eseményén. Amennyiben a Játékos azonos megyében rendezett több Területi eseményen is továbbjut, úgy minden továbbjutás után külön részvételi jogot szerez az adott Területi eseményhez tartozó Megyei fordulóba, amelyen minden egyes továbbjutás után megilleti a rúgás lehetősége.
 10. A Játékos csak egy Megyei fordulóban vehet részt, akkor is, ha különböző megyékben megrendezett több Területi eseményen jut tovább. Ilyen esetben Rendező e-mailben 24 órás határidővel nyilatkozattételre hívja fel az érintett Játékost arról, hogy melyik megyében rendezendő Megyei fordulóban kíván részt venni. Amennyiben az érintett Játékos a megadott 24 órán belül nem választja ki egyértelműen a továbbjutásaival érintett megyék közül azt, amelynek a Megyei fordulójában részt kíván venni, úgy – a határidő eltelte után – Rendező az érintett Játékost azon megyében megrendezendő Megyei fordulóba osztja be, amely megyében tartott Területi eseményről először jutott tovább. A Rendező ezen döntése miatt utólagos reklamációnak helye nincs és azt utólagosan nem lehet megváltoztatni sem.
 11. Amennyiben valamilyen külső ok (időjárási körülmény, járvány, egyéb külső esemény) miatt a verseny a kijelölt időpontban nem kerül megrendezésre, és a Rendező nem dönt a verseny törléséről, az akadályozó körülmény megszűnésétől számított 180 napon belül új időpont kerülhet meghirdetésre. A versenyzők ebben az esetben átcsoportosításra kerülhetnek új helyszínre és időpontra, az erre vonatkozó információ a weboldalon és az adott helyszín Facebook eseményének üzenőfalán olvasható, illetve a regisztráció során megadott email-címre tájékoztatást küld a Rendező ezzel kapcsolatban.
 12. Amennyiben valamilyen, a Rendezőktől független külső tényező a szerződés teljesítésére nyitva álló határidőn belül lehetetlenné teszi a bajnokság teljes lebonyolítását, a Rendező törölheti vagy módosíthatja a versenyt, amelyről a Rendező értesítést küld. A verseny törlése, vagy a jelentős módosítás (például kevesebb forduló, díjazás vagy a szerződés teljesítésére nyitva álló határidő módosítása) esetén a Nevezett személy az értesítés közlésétől számított 15 napon belül dönthet a nevezés lemondásáról, melyet ezen határidőn belül írásos értesítésben kell közölnie Rendezővel. Lemondásra kizárólag a lemondas@tizenegyesrugo.hu címre küldött e-mail útján van lehetőség. Az e-mail azon időpontban minősül Rendezőhöz beérkezettnek, mely időpontban az a Rendező levelező rendszerében beérkezettként rögzítésre kerül. Ha Nevezett személy a részvételét az e pont szerinti okból lemondja, a Rendező gondoskodik a visszatérítésről a Nevezett Személy által a lemondás során megadásra kerülő bankszámlára, a bankszámlaszám megadását követő 15 napon belül, de nem korábban, mint a lemondás közlésétől számított 45. napon. Ha az e pontban írt 15 napos határidő lemondás nélkül eltelik, akkor úgy tekintendő, hogy a Nevezett személy a módosításokat elfogadta, ezt követően a módosításra tekintettel lemondásnak már nincs helye.
 13. Amennyiben nem nevez legalább 5000 fő a bajnokságra legkésőbb 2021. február 28-ig, úgy a Rendező fenntartja a jogot, hogy ne rendezze meg a Rendezvényt. Ebben az esetben a megvásárolt Tizenegyesrúgó jegy(ek) kifizetett ellenértéke visszafizetésre kerül a Nevezett Személy által a törlést követően megadásra kerülő bankszámlára, a bankszámlaszám megadását követő 15 napon belül, de nem korábban, mint a törlés közlésétől számított 45. napon.   
 14. A nevezési díj megfizetését követően a regisztrálót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg.

 

VII. Rúgás feltételei

 1. Az érvényes nevezés az első (területi) fordulóban való részvételre jogosítja fel a Nevezett személyt. A további fordulókban (megyei és országos fordulón) való részvétel továbbjutáshoz kötött. A továbbjutás szabályait a jelen ÁSZF és a mellékletét képező Versenyleírás tartalmazza. Az egyes helyszíneken a helyi Szervező vagy Rendező által feljogosított személy felelőssége a továbbjutók kiválasztása az érvényes játékszabályok alapján.
 2. Az eseményre való érkezéskor a Szervezők ellenőrzik a regisztrációs kóddal vagy az emailben kapott QR kóddal a nevezés érvényességét. A Szervezők kérhetik a személyazonosság igazolását személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély formájában (fényképes igazolvánnyal). Abban az esetben, ha a Nevezett személy nem tudja bemutatni a visszaigazoló e-mailt, a belépőjegyet vagy ésszerűen elfogadható bizonyítékát az érvényes nevezésnek, vagy nem tudja igazolni személyazonosságát, a Nevezett személy a versenyből kizárásra kerül és elveszíti a lehetőséget a rúgás végrehajtására.
 3. A területi versenyek lebonyolításáért a Területi Szervezők felelnek. A Rendező és az adott helyszín Szervezője jogosult és köteles a szervezéssel kapcsolatos döntéseket meghozni a helyszínnel kapcsolatban, amelyeket az adott helyszínre jelentkezett Nevezett személy köteles elfogadni és megtartani.
 4. A kapus / bíró személyét a Rendező vagy a Szervező jogosult megállapítani, ezzel kapcsolatban kifogást a nevező / játékos nem emelhet.
 5. A területi fordulókon az illetékes Szervező a napi versenyek kezdetéig a regisztrációs számok alapján beosztják a helyszín büntető területeihez az adott helyszínre nevezett személyeket. A megyei és az országos fordulóban a Rendező párokba sorsolja a Területi Fordulóból továbbjutott játékosokat. Ha bármely Játékos, a VI/12. pontban írtak szerint több Területi eseményről is továbbjut, úgy minden egyes továbbjutása után egy-egy párba be kell őt állítani, úgy, mintha csak az adott Területi eseményről jutott volna tovább. Amennyiben a megyei forduló lebonyolítása során bármikor az adott Játékos saját magával kerül szembe, úgy abból a körből játék nélkül jut tovább.
 6. A rúgó játékos tudomásul veszi, hogy a büntető lövés fizikai tevékenység, ezért megfelelő öltözetben és különösen csúszásgátló cipőben kell lennie, mielőtt részt vehetne a rúgásban, az ennek hiányából eredő károkért (például sérülés, ruházat megrongálódása, rúgás elhibázása. stb.) a Rendező és Szervező felelősséget nem vállal.
 7. A rúgás nem hajtható végre alkohol vagy drogos befolyásoltság alatt. Ennek megítélése és a kizárás joga a Területi Szervezőt, a megyei és az országos döntőben pedig a Rendezőt illeti meg.
 8. A versenyből kiesettek vagy a versenyt félbehagyók a Rendezők és a Szervezők felé semmilyen követeléssel nem fordulhatnak.
 9. Abban az esetben, ha az adott forduló nyertese bármilyen okból nem tud részt venni a következő fordulón; vagy egy nyertes értesíti a Szervezőket, hogy nem kíván részt venni; ez a nyertes elveszíti a tizenegyesrúgás végrehajtásának lehetőségét a további fordulókban.
 10. A Rendező és a Területi Szervezők megtagadhatják a továbbjutást a jogszabályokat vagy a jelen Általános Szerződési Feltételeket vagy a Versenyleírást be nem tartó játékosok tekintetében és e játékosokat kizárhatják a versenyből.

 

VIII. Nyeremények

 1. A nyeremények összértéke a Rendezvényekre országos szinten összesen jelentkezett résztvevők számától függ. A legmagasabb össznyeremény bruttó 15 millió Forint, a legmagasabb fődíj bruttó 10 millió Forint, mely díjak a bajnokságon résztvevő játékosok számával arányosan változik.

Díjazás alakulása (Forintban) a résztvevő szám függvényében:

 1. A bajnokságon bármely nyereményt elnyerő játékosok bankszámlára utalva, az ide vonatkozó adókkal és járulékokkal csökkentett nettó összeget kapják meg, mint pénzjutalmat.
 2. A nyereményt a verseny lezárultát és a nyeremény kiutalásához szükséges adatok nyertes által történő megadását követően, egy hónapon belül utalják a Rendezők a nyereményt nyerő játékosok részére. Az a személy, aki a nyereményre jogosult, köteles a Rendező felhívására a felhívást követő 10 napon belül írásban a hello@tizenegyesrugo.hu címre e-mail útján nyilatkozni arról a számlaszámról, ahová a nyeremény utalását kéri. A felhívást követő 6 hónapon túl a nevező automatikusan elveszíti a nyereményt, tehát amennyiben 6 hónapon belül nem kérte a szervezőtől a nyeremény kiutalását, akkor 6. hónap után nem kérheti azt. Az e-mail azon időpontban minősül Rendezőhöz beérkezettnek, mely időpontban az a Rendező levelező rendszerében beérkezettként rögzítésre kerül.

 

IX. Nyilvánosság

 1. A versenyre való nevezéssel (és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételével) a Nevezett személy engedélyt ad a szervezőknek arra, hogy az ezen személy nevét és lakhelye településének nevét, bármelyik médiumban, beleértve a helyszíni felületeket és a szervezők web- és közösségi média oldalát, közzé tegye.
 2. A Nevezett személyek elfogadják, hogy egy nyilvános eseményen vesznek részt, így szerepelhetnek és felismerhetőek lehetnek filmfelvételen és a fényképeken, valamint az ezekből készült anyagokon, adott esetben a Szervezők és Rendező felületein (social média felületek, honlap, Youtube csatorna), valamint médiaszolgáltatók tudósításaiban, azok felületein és élő közvetítésben.
 3. A Regisztrált személyek és a Nevezett személyek adatait a verseny idején a hatályos adatvédelmi törvénynek megfelelően gyűjti, tárolja és dolgozza fel a Rendező. Az adatkezelési szabályzat részleteit az Adatkezelési Tájékoztatóban olvashatja.

 

X. Általános

 1. Nevezett személy tudomásul veszi, hogy a versenyen történő részvételt Rendező támogató cégnevét vagy logójának viseléséhez kötheti, melynek teljesítésére Nevezett személy köteles.
 2. Bármilyen a versennyel vagy annak tárgyával kapcsolatban felmerülő vitát vagy követeléseket (ideértve a szerződésen kívüli vitákat vagy követeléseket is) a magyarországi jogszabályok alapján kell megítélni, és a magyarországi bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik.
 3. Amennyiben a Rendezvény a Rendező működési körén kívül eső és előre nem látható valamely okból (így többek között, de nem kizárólagosan: háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható akadály) hiúsul meg, a már kifizetett nevezési díjak visszajárnak, de a Nevezett személlyel szemben egyéb kártérítési vagy más kifizetési felelősséggel nem tartozik.
 4. A Bajnokság lebonyolításával, a szerződéskötéssel vagy a fizetéssel kapcsolatos bármely panasz benyújtására az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken van lehetőség:

              Postai cím: 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg utca 10.

              E-mail cím: hello@tizenegyesrugo.hu

A panaszok a beérkezéstől számított harminc napon belül kivizsgálásra és megválaszolásra kerülnek.

 1. A szerződő félnek panaszával kapcsolatosan lehetősége van békéltető testülethez fordulni, a területileg illetékes békéltető testület a Pest Megyei Békéltető Testület (1364 Budapest, Pf.: 81.).
 2. Rendező magatartási kódex hatálya alá nem tartozik.

Kelt: Budapest, 2020.12.04.

 

 

 

 

1. sz. melléklet: Árjegyzék

Név: Tizenegyes-berúgó jegy

Bruttó ár: 3900 forint

Leírás: Az I. Országos Tizenegyesrúgó Bajnokságra váltható jegy, mely adott időponthoz, területi helyszínhez köthető elektronikus vagy nyomtatott igazolás, melyet a Rendező állít ki és amely a bajnokságon egyszeri versenyindulásra jogosít fel, azaz a területi fordulón végrehajtható vele egy -sikeres rúgás esetén a versenyleírás szerinti több - büntető rúgás.

 

2. sz. melléklet: Versenyleírás

A Bajnokság aktuális Versenyleírása minden esetben a www.tizenegyesrugo.hu weboldalon elérhető.

Az I. Országos Tizenegyesrúgó Bajnokságon a Területi Forduló hirtelen halál rendszerben, míg a Megyei forduló és az Országos döntő egyenes kieséses (Grand Slam) rendszerben kerül lebonyolításra. A Területi forduló továbbjutói bejutnak a Megyei fordulóba. A Megyei forduló győztesei bejutnak az Országos döntőbe.

 

Időpontok

Első forduló: 2021.05.29-30, 2021.06.05-06.06, 2021.06.12-13, 2021.06.19, 2021.08.28-29, 2021.09.04-09.05.

Második forduló: 2021.09.11-12. és 2021.09.18-19.

Döntő: 2021.10.01.

 

/Területi forduló/ Hirtelen halál: Minden Nevező lő egy büntetőt. Aki belőtte továbbjut, aki kihagyta kiesik. Mindaddig, amíg annyi Nevező marad játékban, amennyi a továbbjutók száma. Ha bármelyik forduló után kevesebb nevező marad játékban, mint a továbbjutók száma, akkor az utolsó fordulóban kiesett játékosok folytatják a versenyt mindaddig, míg a továbbjutó szám feltöltésre nem kerül.

 

Példák:

 1. eset

Egy helyszínen 300-an indulnak, ebből 8-an juthatnak tovább a megyei döntőbe. Az első körben mindenki egyszer rúghat büntetőt. 200 versenyző berúgja a tizenegyest és továbbjut a következő fordulóba, 100 versenyző kihagyja és kiesik. A 200 bent maradt versenyző addig folytatja a párbajt, míg végül 8 továbbjutó marad, akik részt vehetnek a megyei döntőn.

 1. eset

Egy helyszínen a 300 indulóból már csak 10-en vannak versenyben, ebből 8-an juthatnak tovább a megyei döntőbe. Mind a 10-en rúgnak egy tizenegyest, ebből 5-en berúgják és 5-en kihagyják. Mivel a labdát berúgó játékosok száma (5 fő) kisebb, mint a tovább juttathatóké (8 fő), ők automatikusan továbbjutnak. A maradék játékosok (5 fő) a maradék helyekért (8-5=3) versenyezhetnek.

 1. eset

Egy helyszínen a 300 indulóból már csak 10-en vannak versenyben, ebből 8-an juthatnak tovább a megyei döntőbe. Mind a 10-en rúgnak egy tizenegyest, ebből 9-en berúgják és 1 fő kihagyja. Mivel a labdát berúgó játékosok száma (9 fő) nagyobb, mint a tovább juttathatóké (8 fő), mind a 9 fő újabb rúgást hajt végre. Az 1 fő, aki kihagyta a tizenegyest kiesik a versenyből.

 

/Megyei forduló és országos döntő/ Páros egyenes kieséses rendszer (Grand Slam) sorsolás útján meghatározott ágrajz alapján: A Megyei fordulóba és Országos döntőbe jutott Nevezők párosával felosztásra kerülnek. A párbajban 2-2 lövés (a legjobb 2 Játékos közötti döntőben 5-5 lövés) után a több ponttal rendelkező továbbjut, másik kiesik. Pontazonosság esetén újra rúgnak mindketten. A továbbjutó -az előző meghatározott ágrajz alapján- a következő körbe jut és összeméri az erejét egy másik párbaj győztesével mindaddig, amíg csak a győztes marad a végén. Ha bármely Játékos, az ÁSZF VI/12. pontjában írtak szerint több Területi eseményről is továbbjut, úgy minden egyes továbbjutása után egy-egy párba be kell őt állítani, úgy, mintha csak az adott Területi eseményről jutott volna tovább. Amennyiben a megyei forduló lebonyolítása során bármikor az adott Játékos saját magával kerül szembe, úgy abból a körből játék nélkül jut tovább.

A Megyei fordulóban és Országos döntőben előfordulhat, hogy a bejutók száma a kettéosztás után páratlan számot ad, ilyenkor csoportonként lesz 1 fő véletlenszerűen kisorsolt előnyerő. Egy versenynapon minden Nevező csak egyszer sorsolható ki előnyerőnek.

 

Lebonyolítás

Versenyre regisztráláskor ki kell választani a Nevezőnek egy megyét, ahol részt szeretne venni a bajnokság Területi fordulóján. A későbbiekben a honlapon elérhető profiljába bejelentkezve tudja a Nevező kiválasztani a konkrét helyszínt és időpontot a tizenegyesrúgás végrehajtására. A Rendező szakaszosan tájékoztatást nyújt a helyszínek és események bővülő listájáról. A nevezés helyszínének, időpontjának módosítására lehetősége van a versenyzőnek legkésőbb 20 nappal az adott területi forduló kezdete előtt. A Területi helyszínen a Szervezők osztják szét a büntető területekre a Nevezőket.

Rendező fenntartja a jogot helyszínek összevonására, amennyiben adott helyszínen nincs elegendő (min. 200 fő) jelentkező. Ebben az esetben a jegy helyszíne és időpontja a Rendező által egyoldalúan módosításra kerül, az esemény kizárólag az utólag megadott helyszínen és időpontban kerül megrendezésre. Rendező ugyanakkor törekszik arra, hogy a meghirdetett helyszínek feltöltésre, az események megrendezésre kerüljenek, illetve az alternatív helyszínek kijelölésének szükségessége esetén 100 km-es körzetben jelöl ki új helyszínt. Amennyiben egy helyszínre a napi maximum létszámnál (400 fő) többen jelentkeznek, újabb versenynap kerül meghirdetésre, mely új, az eredeti naptól független Területi fordulónak minősül, tehát azon a már korábbi időpontban induló versenyzők nem indulhatnak, kivéve, ha újabb jegyet vásárolnak az újonnan meghirdetett időpontra. A változásokról a Rendező emailben és a honlapon (www.tizenegyesrugo.hu) informálja a Nevezőket legkésőbb a területi fordulót megelőző 20 nappal.

 

Az átcsoportosítás menete minden esetben az aktuális nevezők számától függ. Előnyt mindig az a helyszín élvez, ahol a legtöbb 200 fő alatti létszámú nevező lesz.

A területi versenyek lebonyolításáért a szerződött partnerek felelnek.

 

A versenyen a 11-es rúgás általános szabályai érvényesek

 1. A rúgó játékost a játékvezetőnek (jelen esetben: bíró) a kapus számára egyértelműen ki kell jelölnie.
 2. A kapuson és a rúgó játékoson kívül senki nem tartózkodhat a tizenhatoson belül, illetve 9,15 méternél közelebb a labdához (vagyis a tizenhatoson lévő köríven is kívül kell a többieknek elhelyezkedniük).
 3. Minden játékosnak a játéktéren, minimum a labda magasságában, de a büntetőterületen kívül kell elhelyezkedni. A büntetőterületen belül, csak az aktuális rúgó, a kapus és a bíró tartózkodhat.
 4. A kapus a rúgás pillanatáig nem hagyhatja el a gólvonalat, de a gólvonalon mozoghat, integethet, zavarhatja a rúgó játékost.
 5. A rúgást csak a játékvezető engedélyező sípjelére lehet elvégezni.
 6. A rúgó játékosnak előrefelé kell a labdát rúgni.
 7. Minden Területi versenyről 4-16 rúgó jut a megyei döntőbe, attól függően, hogy az adott Területi versenyen hány résztvevő van, illetve, hogy az adott megyében hány helyen van Területi verseny. Egy adott versenyről – ide értve a területi és a megyei versenyt is – továbbjutók pontos számát a Rendező 72 órával az adott verseny előtt teszi közzé a honlapon, illetve erről az adott versenyre nevezett személyt e-mailben tájékoztatja
 8. Ha a Megyei fordulóba továbbjutott Játékosok közül a játékosokra vonatkozó ÁSZF rendelkezései alapján, a Megyei forduló előtt egy vagy több Játékos kizárásra kerül, úgy helyettük a Rendező pót-továbbjutót sorsol ki. A pót-továbbjutó azon Területi verseny utolsó körében kiesett azon Játékosok közül kerül kisorsolásra, amelyről az utóbb kizárásra került Játékos továbbjutott.
 9. A versenybíróság felállításáról, a jegyzőkönyv vezetéséről és a verseny sportszerű lebonyolításáról a szervezők gondoskodnak.

 

Egyéb rendelkezések

A versenyeken mindenki csak saját felelősségére indulhat, amelyet a regisztráció során az ÁSZF elfogadásával elfogad.

A jogszabályba, az általános szerződési feltételekbe vagy a játékszabályba ütköző magatartást a helyi lebonyolítók kizárással büntethetik.

A versenyből kiesettek a Szervezők és a Rendező felé semmilyen követeléssel nem fordulhatnak.

SARS-CoV-2: A mindenkori hatályos jogszabályok és hatósági előírások érvényesek a versenyre és a résztvevőkre. Ezen szabályok be nem tartása kizárással jár. A szabályok betartatása a Szervező és a Rendező feladata. Amennyiben bármilyen korlátozás miatt a kitűzött esemény nem tartható meg, akkor a Rendező gondoskodik egy új időpont kitűzéséről, és erről a regisztrációnál megadott email címre írásbeli tájékoztatást küld Nevezett személynek, vagy dönt a verseny törléséről. Az új időpont olyan időszakra tűzhető ki, amikor a jogszabályok már lehetővé teszik az esemény megtartását. Abban az esetben, ha ezen időszak a korlátozás bevezetésekor előre nem megállapítható, akkor a Rendező – ha nem döntött a verseny törléséről - köteles azt követően, haladéktalanul az új időpontot kitűzni, hogy a korlátozások megszűntek. A Rendező és a területi szervező március és november között köteles megrendezni a versenyt. December, január és február hónapokban az esemény nem tartható meg.

 

Általános Szerződési Feltételek (Letöltés)