Barion Pixel
Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Országos Tizenegyesrúgó Bajnokság

 

Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Reggant Consulting Kft. (a továbbiakban: Rendező) által Magyarországon megszervezett Országos Tizenegyesrúgó Bajnokságot és a bajnokság keretében megrendezésre kerülő valamennyi rendezvényen (területi, megyei és országos döntő fordulókon, a továbbiakban: Rendezvény) a jegyvásárlók (továbbiakban jegyvásárlók és vagy nevezők, szinonimaként), és esemény szervezők Rendezvényeken való részvételének általános feltételeit. Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényeken való részvételre. A nevezők számára a bajnokságban való részvételt biztosító tizenegyesrúgó jegy igénylésére, felhasználására vonatkozó részletes szabályokat a jelen ÁSZF szabályozza. A Szervezőkre vonatkozó egyedi megállapodási, szerződési feltételeket külön, egyedi együttműködési megállapodás szabályozza. A mindenkor hatályos ÁSZF, továbbá a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező árjegyzék – amely a Rendező által értékesített jegyek leírását és árát tartalmazza –, valamint az adatkezelési tájékoztató a www.tizenegyesrugo.hu oldalon elérhető.

 

 

 1. A bajnokság főrendezője, felelős cég

Cégnév: Reggant Consulting Kft.                                        

Székhely: 2016, Leányfalu, Szent Imre herceg utca 10.

E-mail: hello@tizenegyesrugo.hu

 1. A Bajnokság tárgya

Országos Tizenegyesrúgó Bajnokság, három kategóriában. Keressük az ország legjobb tizenegyesrúgóit. Próbáld ki magad és legyél te a győztes! A bajnokság három fordulós (területi, megyei és országos), ahol a versenyzőknek meg kell méretniük magukat, a harmadik, országos döntőben kiderül ki a legjobb.

A bajnokságon belül három külön kategóriát hirdetünk:

 • férfi (legalább 14 évet betöltött játékosok, nemi kizárás nélkül),
 • női (legalább 14 évet betöltött női játékosok),
 • junior (legalább 6 évet betöltött és 14 évnél fiatalabb gyermek játékosok).
 1. Fogalom meghatalmazások
 • Adatkezelési Tájékoztató – a Rendező jogszabályoknak megfelelő tájékoztatása a Rendezvénnyel és a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítésével összefüggésben történő adatkezeléséről.
 • ÁSZF – a jelen Általános Szerződési Feltételek
 • Férfi kategória - legalább 14 évet betöltött játékosok számára, nemi kizárás nélkül. A legalább 14 éves életkort a játékosnak be kell töltenie 2022. május 1-gyel. A bajnokság mindhárom fordulóját területi-megyei-országos a jelentkező szám ismeretében megtartjuk (másképpen elégséges jelentkező esetén területi fordulókat is tartunk).
 • Hírlevél feliratkozó – a www.tizenegyesrugo.hu tizenegyesrúgó honlapon hírlevél küldésre feliratkozott személy.
 • Játékos – lásd „Nevezett személy”
 • Jegy azonosító, QR kód – a megvásárolt Tizenegyesrúgó jegyen feltüntetett egyedi számsor, amely a Jegy azonosítását, a visszaélések elkerülését szolgálja.
 • Junior kategória - legalább 6 évet betöltött és 14 évnél fiatalabb gyermek játékosok versenyezhetnek egymással, a bajnokság mindhárom fordulóját területi-megyei-országos a jelentkező szám ismeretében megtartjuk. Az életkorbeli besorolást 2022.május 1-el vesszük figyelembe, azaz azon játékosok, akik 2022.május 1-gyel betöltötték a hatodik életévüket,  vagy 2022. május 1-gyel még nem töltötték be a tizennegyedik életévüket nevezhetnek a junior bajnokságra.
 • Kategória - A bajnokság három elkülönült kategóriával indul, azaz három elkülönült kategóriában van lehetőség versenyezni. A kategóriák győztesei külön díjazásban részesülnek.
 • Kuponkód – Tizenegyesrúgó jegy meghatározott kedvezményes áron történő megvásárlásra feljogosító kód, amelyet a vásárlás során kell a megfelelő mezőbe beírni a kuponkóddal elérhető kedvezmény eléréséhez.
 • Látogató – az a természetes személy, aki a Rendezvényt látogatja.
 • Megyei forduló – a bajnokság második fordulója, melyet a Rendező szervez.
 • Nevezett személy – (másképpen versenyző, játékos) – ha a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik, a  www.tizenegyesrugo.hu honlapon regisztrált, felhasználói fiókot nyitott és tizenegyesrúgó jeggyel rendelkező természetes személy, akinek lehet egy vagy több Területi Helyszínhez köthető egy vagy több eseményre szóló nevezése is, illetve egy adott eseményre is lehet több, maximum 2 jegye.  A nevezett személy jogosult a rúgásra, mely jogosultság a helyszínen az egyedi jeggyel igazolandó elektronikus, vagy nyomtatott formában.
 • Nevezés – a Nevezést 4 elem együttese adja, összefoglalóan ezen tételeket együtt Nevezésnek hívjuk. Kifizetett tizenegyesrúgó jegy, a jegyhez kapcsolt Nevezett személy, legalább egy helyszín megjelölés (területi forduló helyszíne) esemény időpontja (amikor a területi forduló megrendezésre kerül).
 • Női kategória - legalább 14 évet betöltött női játékosok versenyezhetnek egymással, a bajnokságnak kizárólag megyei és országos fordulója lesz. A legalább 14 éves életkort a játékosnak be kell töltenie 2022. május 1-gyel.
 • Országos döntő – a bajnokság harmadik fordulója, egyben döntője, melyet a Rendező szervez.
 • Rendező – Reggant Consulting Kft., a Rendező országosan fogja össze a bajnokságot, eseményeket, területi Szervezőket koordinál, akik az események operatív lebonyolításáért felelnek. Emellett a Rendező szervezi a bajnokság megyei és országos döntőit.
 • Rendezvény – A bajnokság első, második és harmadik fordulójának összessége.
 • (Területi) Szervező – olyan természetes vagy jogi személy, aki / amely a Rendezővel kötött és nem a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó külön szerződés alapján az első (területi) forduló operatív lebonyolításáért felelős.
 • Területi forduló – a bajnokság első fordulója, melyet a Területi Szervezők szerveznek.
 • Területi helyszín – A Területi forduló valamely helyszíne.
 • Területi, megyei, országos esemény – A területi, megyei, országos forduló valamely helyszínén egy konkrét időponthoz kötött tizenegyesrúgó bajnoksági forduló eseménye.
 • Tizenegyesrúgó jegy (Tizenegyes be-rúgó jegy) – ha a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik, a www.tizenegyesrugo.hu honlapon megvásárolható, a Nevezett személyt az általa megjelölt helyszínen és időpontban egyszeri versenyindulásra feljogosító elektronikus vagy nyomtatott igazolás, melyet a Rendező állít ki és amely feljogosít a bajnokságon való részvételre. A jegy akkor érvényes, ha kapcsolódik hozzá egy Nevezett személy, aki – személyesen vagy cselekvőképtelenség hiányában törvényes képviselője útján - elfogadta az ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót, valamint határidőben befizette (ő maga vagy egy másik személy) a nevezési díj összegét.
  A 3 meghirdetett kategória számára Rendező 3 különböző Tizenegyesrúgó jegyet értékesít, a kategóriákban való versenyzéshez az adott kategóriának megfelelő jegy megvásárlása, megléte szükséges.
 • Regisztrált személy – a www.tizenegyesrugo.hu honlapon felhasználói fiókot nyitott, de nevezéssel nem rendelkező személy.
 • Nevezett személy – (másképpen versenyző, játékos) - tizenegyesrúgó jeggyel rendelkező Regisztrált személy, aki saját maga vásárolta, vagy átruházással kapta a tizenegyesrúgó jegyet.
 • Versenyző – a Nevezett személy.

 

 1. Az ÁSZF hatálya

 

 1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Rendezőre, a Területi Szervezőre és a Nevezett személyekre és a hírlevél feliratkozókra.
 2. A jelen ÁSZF az II. Országos Tizenegyesrúgó Bajnokság teljes körű lebonyolításának időtartamára szól, a szerződés teljesítésének határideje 2022. november 30.
 3. Az ÁSZF módosításról a Rendező értesítést küld a Regisztrált személyeknek és a Nevezett Személyeknek a regisztráció során megadott elérhetőségre. Ezt követően a Nevezett személy 5 napon belül kizárólag a lemondas@tizenegyesrugo.hu címre küldött e-mail útján mondhatja le a Rendezvényen történő részvételt, mely esetben a már megfizetett nevezési díj összege visszafizetésre kerül - a lemondás közlésétől számított 30 napon belül. Az e-mail azon időpontban minősül Rendezőhöz beérkezettnek, mely időpontban az a Rendező levelező rendszerében beérkezettként rögzítésre kerül. Ha a Regisztrált vagy a Nevezett személy nem mondja le ezen határidőn belül a részvételt, azt úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF módosításához hozzájárult, azt elfogadta.
 4. Jelen szerződés nyelve a magyar, a szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződés iktatásra, archiválásra kerül, ezáltal a későbbiekben is hozzáférhető.
 5. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti, a Fogyasztó részére nyújtandó tájékoztatót a jelen ÁSZF tartalmazza.
 1. Nevezés feltételei
 1. A bajnokságon való részvétel nevezéshez, a nevezés a nevezési díj megfizetéséhez, azaz legalább egy tizenegyesrúgó jegy (Tizenegyes be-rúgó jegy) megvásárlásához kötött, melyről szóló árjegyzék, aktuális ár az 1. számú mellékletben és a www.tizenegyesrugo.hu honlapon elérhető.

A kategóriákban való versenyzéshez minden esetben a kategóriának megfelelő Tizenegyesrúgó jeggyel szükséges rendelkezni.

A kategóriában meghirdetett életkor korlátozások 2022. május 1-el kerülnek ellenőrzésre, másképpen azon játékosok nevezhetnek megfelelő kategóriára, akik 2022. május 1-ei dátumot tekintve megfelelnek a kategóriák korcsoport korlátainak.

 1. A jegyvásárlás, így a nevezés is regisztrációhoz kötött. A regisztrációt követően a megadott email cím és jelszó párossal lehet belépni a saját profil felületre. A profilban lehetőség van legkésőbb bármely versenyre történő nevezés pillanatáig  egyes tárolt személyes, kapcsolattartási, számlázási adatok elérésére, módosítására és a vásárlások nyomonkövetésére. Kiskorú nevező esetén a fentebb említett adatok módosítására nincs lehetőség.
 2. A nevezés adott személyre (regisztrált felhasználó), helyszínre és időpontra történik, melyet az online felületen, a honlapon a saját profilban kell elvégezni.
 3. Lehetőség van arra is, hogy egy Regisztrált személy a Tizenegyes-rúgó jegyet egy másik, Regisztrált vagy nem Regisztrált személy számára, a Tizenegyes-rúgó jegy árának kifizetése után ajándékba adja. Az ajándékozás szándékáról a megajándékozott értesítő e-mailt kap a Regisztrált személy által az ajándékozás során megadott e-mail címre. A cím megfelelőségét és működőképességét a Rendező nem ellenőrzi és annak hiányáért nem felel. Amennyiben valaki egy Regisztrált személytől Tizenegyes-rúgó jegyet kapott ajándékba, az erről szóló e-mail értesítést követően 72 órája van arra, hogy regisztráljon a felületre (amennyiben önmaga még nem Regisztrált személy), elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót és jelen ÁSZF-et és – minden esetben – az e-mailen küldött egyedi azonosítóval érvényesítse az ajándékba kapott jegyet. Ez esetben a kapott nevezést a Rendező a megajándékozott személyéhez kapcsolja. A határidő eredménytelen eltelte után a nevezés visszaszáll az ajándékozóra, aki más személyt nevezhet vagy maga is lehet a Nevező.
  Az ajándékozó, mindaddig, amíg a megajándékozott nem fogadja el a fentiek szerint az ajándékot, jogosult azt visszavonni, mely esetben a nevezés visszaszáll az ajándékozóra akkor is, ha az ajándékozástól még nem telt el 72 óra, és az ajándékozó más személyt nevezhet vagy maga is lehet a Nevező.  Az ajándék e pont szerinti, megajándékozott általi elfogadása után az már az ajándékozó részéről nem vonható vissza.
  Az ajándékba kapott jegy készpénzre nem váltható, de azt a megajándékozott tovább tudja ajándékozni.
  A Rendező nem vállal felelősséget azért, hogy a megajándékozott számára az ajándékozás általa történt elfogadását követően még minden Területi esemény elérhető lesz. Előfordulhat, hogy – akár a jelentkezésre nyitva álló határidő lezárulta, akár a maximális indulószám beltelte miatt – a megajándékozott már csak egy számára távolabbi helyszín Területi eseményén indulhat el. Ha a megajándékozott nem talál számára megfelelő helyszínen Területi eseményt, úgy Tizenegyesrúgó jegyét tovább ajándékozhatja.
 4. 18 éven aluli személy kizárólag törvényes képviselőjének a kifejezett hozzájárulásával jogosult nevezni. A 18 éven aluli játékos esetében az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztató a törvényes képviselő köteles elfogadni. Amennyiben a törvényes képviselő nem teszi meg a nyilatkozatokat, úgy a jegy érvénytelen, azzal a Rendezvényen részt venni nem lehet, a jegy ellenértéke pedig visszautalásra kerül (ha már megtörtént a tranzakció). Adatkezelő az adatkezelést a 16 éven aluliak esetében a törvényes képviselőjük kifejezett hozzájárulásával kezeli. A regisztrálók, nevezők születési évre vonatkozó nyilatkozatát Rendező megvizsgálhatja, de nem köteles vizsgálni,  vélelmezheti a regisztráló fél valós nyilatkozatát és aszerint is járhat el.
 5. A nevező személy életkora nincs maximálva. A játékban részt vehetnek hivatásos, profi labdarúgók is. Ennek megfelelően a versenyen résztvevő nem emelhet kifogást azzal kapcsolatban, hogy milyen életkorú/ fizikumú/ profi vagy hivatásos játékossal kell megmérettetni magát adott esetben.
 6. A bajnokságra való nevezéssel a Nevezett személy tudomásul veszi, hogy a büntető rúgás végrehajtásához megfelelő fizikai kondíció szükséges, és az ennek hiányából fakadó következményekért (például a feltételeknek megfelelő rúgás végrehajtására való képtelenség, esetleges sérülés) a Rendező felelősséget nem vállal és erre tekintettel a Nevezési díj részbeni vagy teljes visszatérítése sem követelhető.
 7. Egy jegyhez tartozó nevezéshez kizárólag egy természetes személy tartozhat (jogi személyek adatai csak számlakiállítás céljából adhatók meg). Jogi személy Regisztrált személy sem lehet.
 8. Amennyiben igazolást nyer, hogy egy jeggyel, a Rendező megtévesztése mellett, a játékos kiesése után, újabb rúgásra került sor, a jegyet jogosulatlanul használó játékos a versenyből kizárásra kerül.
 9. A Regisztrált személy és a Nevezett személy a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a Rendező nyilvántartásba vegye és kezelje a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően, melyet a Rendező a www.tizenegyesrugo.hu honlapon publikál.  Kizárólag az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával lehet érvényesen nevezni a versenyre.
 10. A Regisztrált és a Nevezett személy is köteles az adatait a regisztráció során a valóságnak megfelelő adatokat megadni. A Rendező a Regisztrált / Nevezett személy által megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálja, a valótlan, téves, hibás adatok közléséből eredő károkért való felelősségét a Rendező kizárja.  A Rendező a regisztrációs során megadásra kerülő adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért.
 11. A Nevezett személy a nevezést kizárólag az alábbi esetekben és kizárólag a lemondas@tizenegyesrugo.hu címre küldött e-mail útján mondhatja le:
  1. a jelen ÁSZF módosítása esetén, ha a Nevezett személy a módosításhoz nem járul hozzá és lemondási jogát határidőn belül gyakorolja (ÁSZF IV/3. pontja) 
  2. a nevezéssel érintett forduló helyszínének vagy időpontjának rendező általi módosítása esetén, ha a módosított helyszín és/vagy időpont nem megfelelő és lemondását határidőn belül közli (ÁSZF VI/10. pontja)
  3. a verseny Rendező általi törlése vagy feltételeinek jelentős módosítása esetén, ha a módosításokat nem fogadja el és lemondását határidőben jelzi (ÁSZF VI/15. pontja)


Amennyiben a lemondás határidőn belül - értesítéstől számított 5 napon belül - megtörténik, úgy a megvásárolt Tizenegyesrúgó jegy(ek) kifizetett ellenértéke visszafizetésre kerül a Nevezett Személy által a lemondás során megadásra kerülő bankszámlára, a lemondás közlésétől számított 30 napon belül.
A lemondást, illetve bankszámlaszámot közlő e-mail azon időpontban minősül Rendezőhöz beérkezettnek, mely időpontban az a Rendező levelező rendszerében beérkezettként rögzítésre kerül.
 

 1. Rendező vagy nevében és helyette a Területi Szervező a Nevezett Személyt a Rendezvényről kizárhatja, ha
  1. az még nem töltötte be a 6. életévét vagy női és férfi kategóriák esetén a 14. életévét, illetve a 18. életév alatti versenyző nem rendelkezik érvényes jóváhagyással törvényes képviselőjétől (ÁSZF V/ 1. és 5. pontok alapján)
  2. Amennyiben igazolást nyer, hogy egy jeggyel, a Rendező megtévesztése mellett, a játékos kiesése után, újabb rúgásra került sor, a jegyet jogosulatlanul használó játékos a versenyből kizárásra kerül. (ÁSZF V/9. pontja)
  3. Amennyiben a nevezési díj nem kerül határidőben befizetésre. (ÁSZF VI/3. pontja)
  4. A verseny előzetesen regisztrált/kijelölt/módosított helyszínén és időpontjában bármilyen oknál fogva nem jelenik meg vagy nem tudja személyazonosságát vagy az érvényes nevezés tényét hitelt érdemlően bizonyítani és a helyszín vagy időpont módosítását előzőleg határidőben nem kérte vagy az nem volt teljesíthető vagy ha a versenyt félbehagyja.
  5. Ittasan vagy bódultan (kábítószer hatása alatt) jelenik meg a verseny helyszínén vagy közben kerül ilyen állapotba.
  6. Nem tartja be a jogszabályok, a jelen ÁSZF vagy a Versenyleírás rendelkezéseit (ÁSZF VII/10. pontja) vagy megbotránkoztató, közösségellenes, a Rendező értékrendjével össze nem egyeztethető vagy a verseny negatív megítélését előidézni alkalmas magatartást folytat és azzal felszólítás után sem hagy fel.
  7. Nem tartja be a hatályos járványügyi előírásokat (Versenyleírás)

 

 1. Kizárás esetén a nevezési díj nem jár vissza és a Nevezett személy nem élhet követeléssel a Rendezővel vagy a Területi Szervezővel szemben.
 1. Nevezés menete
 1. A nevezési díjat be lehet fizetni bankkártyás fizetéssel, banki átutalással, vagy Takarékbankba készpénzes befizetéssel. Utóbbiak esetében minden esetben fel kell tüntetni megjegyzésben a jegy azonosítót /fizetési azonosítót; abban az esetben, ha a fizetést a nevezetől eltérő személy végzi, akkor a versenyző nevét is.

  Átutalási adatok
  Kedvezményezett: Reggant Consulting Kft.
  Bank: CIB Bank
  Bankszámlaszám:107003927068589351100005


Készpénz befizetési adatok
Kedvezményezett neve: Reggant Consulting Kft.
Bank: Takarékbank (bármelyik Takarék fiókban lehetséges készpénzes fizetéssel erre a bankszámlára befizetést eszközölni)
Bankszámlaszám: 50421026-10002591
 

A befizetésről 24 órán belül elektronikus számlát állít ki a Rendező, melyet a nevezés során megadott e-mail címre küld.

 1. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Rendezőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I1064/2013.
 2. Fizetési határidő: a nevezéstől számított 72 óra. A befizetésről 24 órán belül elektronikus számlát állít ki a Rendező, melyet a nevezés során megadott e-mail címre küld.

Amennyiben a nevezési díj nem érkezik meg a Rendező számlájára, a Nevezéstől számított 48 óra elteltével automatikus emlékeztetőt küld a Rendező, A Nevezéstől számított 72 óra elteltével a Rendező automatikusan törli a Nevezést, melyről automatikus e-mailben értesítést küld a regisztrációnál megadott email címre.

 1. A Rendező az online, bankkártyás fizetési megoldást szakosodott szerződéses partner bevonásával, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül végzi. A Regisztrált személy a nevezési díjat a Rendező által felkínált, vele szerződéses jogviszonyban álló szerződéses partner – mint online fizetési szolgáltató – közreműködésével, bankkártya felhasználásával egyenlítheti ki. A Szerződéses partner által üzemeltetett online fizetési felület hibájából, meghibásodásából eredő minden kárért való felelősséget a Rendező kizárja. A Rendező biztosítja a nevezés díjának banki átutalással történő megfizetésének lehetőségét. Ebben az esetben a megrendelő űrlap helyes kitöltését és megküldését követően a Rendező a nevező számára e-mail üzenetben fizetési tájékoztatót küld, amely tartalmazza a banki átutaláshoz szükséges adatokat. A fizetési tájékoztató nem minősül számviteli bizonylatnak.
 2. Banki átutalással történő fizetés esetén a nevezési díj teljesítésének napja az a nap, amelyen a Rendező bankszámláján a pénzforgalmi szolgáltató a teljes vételárat jóváírja.
 3. A Rendező a hibásan, hiányosan megadott e-mail cím esetén a Regisztrált személyt a jegy helyes e-mail címre történő kézbesítése érdekében egyéb elérhetőségein felkutatni nem köteles. A Regisztrált személy felelős minden olyan kárért, amely a kézbesítési e-mail cím hibás vagy hiányos megadásából, az e-mail tárhelyre bármely okból (például megtelt vagy időközben törölt e-mail fiók) történő sikertelenségéből származik.
 4. A Rendező nem vállal felelősséget semmilyen nevezésért, ha az elveszett, hiányos, sérült Jegy, vagy a fizetési folyamat hibája miatt vagy, egyéb Rendezőn kívül álló hiba vagy meghibásodás miatt nem jut el a jegy a nevezőhöz.
 5. A nevezés részeként, a nevezési díj befizetése után a honlapon (www.tizenegyesrugo.hu), a Játékos profiljában kell rögzíteni a nevezéssel érintett Területi esemény helyszínét és időpontját. Rendező nem garantálja és nem felel azért, hogy minden Játékos számára a hozzá legközelebbi Területi esemény lesz elérhető – figyelemmel a nevezési határidőkre és az egy Területi eseményhez tartozó maximális létszám beteltének a lehetőségére. Rendező nem vált vissza jegyet azért, mert a Nevezett személy nem talál számára megfelelő helyszínen és időpontban Területi eseményt, ugyanakkor Nevezett személy jogosult ilyen esetben a Tizenegyes-rúgó jegy elajándékozására a V/4. pontban leírtak szerint.  Rendező nem felel azért, ha a Nevezett személy nem jelölt be semmilyen Területi eseményt és ezért a Rendezvényen nem tud elindulni.
 6. Egy nevezés részeként a tizenegyesrúgó helyszín és időpont preferencia megjelölését minden esetben a Nevezett személy teszi meg, a Rendező azonban fenntartja a jogot helyszínek összevonására, amennyiben adott helyszínen nincs elegendő jelentkező (megszűnhetnek azok a helyszínek, ahol min. 20 fő versenyző nem gyűlt össze), illetve a Nevezettek más helyszínre irányítására, ha az adott helyszínen túl sok jelentkező van. Ebben az esetben a Jegy helyszíne és időpontja a Rendező által legkésőbb az esemény időpontját megelőző 7 napig egyoldalúan módosításra kerül, a Jegy kizárólag az utóbb megadott helyszínen és időpontban válik érvényessé. Rendező törekszik arra, hogy a meghirdetett helyszínek feltöltésre, az események megrendezésre kerüljenek, illetve az alternatív helyszínek kijelölésének szükségessége esetén 100 km-es körzetben jelöl ki új helyszínt.
 7. Amennyiben a Nevezett személynek nem megfelelő a Rendező által kijelölt új helyszín vagy időpont, joga van kérni az áthelyezését országszerte bármelyik másik aktív helyszínre legkésőbb a Területi forduló kezdete előtt. Abban az esetben, ha játékos számára nincs másik megfelelő helyszín és időpont – ugyanezen határidőn belül a részvételt lemondani írásos formában. Lemondásra kizárólag a lemondas@tizenegyesrugo.hu címre küldött e-mail útján van lehetőség. Az e-mail azon időpontban minősül Rendezőhöz beérkezettnek, mely időpontban az a Rendező levelező rendszerében beérkezettként rögzítésre kerül. Amennyiben a Nevezett személy nem reagál a változtatásról kapott értesítésre, a Rendező úgy veszi, hogy az új időpontot és helyszínt tudomásul vette és elfogadta.
 8. A konkrét eseményre történő jelentkezésre (amely a játékos regisztráció után vagy ajándékjegy esetén annak érvényesítése után a nevezés befejező lépéseként történik) legkésőbb az adott esemény kezdetéig van lehetőség.
 9. Egy Regisztrált személy regisztrációjához több nevezés is kapcsolódhat. Egy Nevezett személynek több jegyvásárlás/nevezés esetén lehetősége van a Területi fordulón belül több területi helyszínen vagy egy területi helyszínen különböző napokon is részt venni, vagy egy területi helyszínen azonos napon maximum két jegyet is felhasználni (2 külön rúgási esély) a bajnokságon, annak érdekében téve ezt, hogy az esélyeit növelje. Egy területi helyszín adott eseményén egy nevező maximum két érvényes jeggyel tud versenyezni – amely feltételt a honlap automatikusan, a Szervező pedig az adott Területi helyszínen ellenőrzi. Nincs lehetőség ugyanazon személy számára kettőnél több jegyet érvényesíteni ugyanazon Területi helyszín adott eseményén. Amennyiben a Játékos több Területi eseményen is továbbjut, úgy minden továbbjutás után külön részvételi jogot szerez az Országos Bajnokság megyei fordulóiba, azonban egy megyei fordulóban csak egy továbbjutó jeggyel rúghat. Abban az esetben tehát, ha Nevező több területi továbbjutással rendelkezik, akkor azokat különböző megyei fordulókban tudja érvényesíteni. A Bajnokság országos fordulójába ugyanakkor kizárólag 1 jeggyel lehet kvalifikálni, igaz ez abban az esetben is, ha egy Nevező több megyei fordulóról jutna tovább.
 10. Abban az esetben, ha Nevező több megyei fordulóra kvalifikál, vagy több jeggyel kvaifikálna az országos fordulóra is, úgy Rendező e-mail-es úton felveszi a Nevezővel a kapcsolatot, és közös megegyezés alapján döntenek 1- mely megyei fordulókon kíván részt venni, 2 - mely jeggyel kíván részt venni az országos fordulón. Amennyiben az érintett Játékos nem reagál, nem választja ki egyértelműen, hogy mely Megyei fordulóban kíván részt venni, vagy mely jeggyel kíván az országos fordulóra kvalifikálni, úgy azt Rendező saját hatáskörben dönti el és módosítja a honlapon (melyről Nevező tájékoztatást kap). A Rendező ezen döntése miatt utólagos reklamációnak helye nincs és azt utólagosan nem lehet megváltoztatni sem.
 11. Amennyiben valamilyen külső ok (időjárási körülmény, járvány, egyéb külső esemény) miatt a verseny a kijelölt időpontban nem kerül megrendezésre, és a Rendező nem dönt a verseny törléséről, az akadályozó körülmény megszűnésétől számított 180 napon belül új időpont kerülhet meghirdetésre. A versenyzők ebben az esetben átcsoportosításra kerülhetnek új helyszínre és időpontra, az erre vonatkozó információ a weboldalon és az adott helyszín Facebook eseményének üzenőfalán olvasható, illetve a regisztráció során megadott email-címre tájékoztatást küld a Rendező ezzel kapcsolatban.
 12. Amennyiben valamilyen, a Rendezőktől független külső tényező a szerződés teljesítésére nyitva álló határidőn belül lehetetlenné teszi a bajnokság teljes lebonyolítását, a Rendező törölheti vagy módosíthatja a versenyt, amelyről a Rendező értesítést küld. A verseny törlése, vagy a jelentős módosítás (például kevesebb forduló, díjazás vagy a szerződés teljesítésére nyitva álló határidő módosítása) esetén a Nevezett személy az értesítés közlésétől számított 5 napon belül dönthet a nevezés lemondásáról, melyet ezen határidőn belül írásos értesítésben kell közölnie Rendezővel. Lemondásra kizárólag a lemondas@tizenegyesrugo.hu címre küldött e-mail útján van lehetőség. Az e-mail azon időpontban minősül Rendezőhöz beérkezettnek, mely időpontban az a Rendező levelező rendszerében beérkezettként rögzítésre kerül. Ha Nevezett személy a részvételét az e pont szerinti okból lemondja, a Rendező gondoskodik a visszatérítésről a Nevezett Személy által a lemondás során megadásra kerülő bankszámlára, a bankszámlaszám megadását követő 30 napon belül. Ha az e pontban írt 5 napos határidő lemondás nélkül eltelik, akkor úgy tekintendő, hogy a Nevezett személy a módosításokat elfogadta, ezt követően a módosításra tekintettel lemondásnak már nincs helye.
 13. Amennyiben nem nevez legalább 5000 fő a bajnokságra legkésőbb 2022. február 28-ig, úgy a Rendező fenntartja a jogot, hogy ne rendezze meg a Rendezvényt. Ebben az esetben a megvásárolt Tizenegyesrúgó jegy(ek) kifizetett ellenértéke visszafizetésre kerül a Nevezett Személy által a törlést követően megadásra kerülő bankszámlára, a bankszámlaszám megadását követő 30 napon belül.
 14. A nevezési díj megfizetését követően a regisztrálót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg.
 15. Junior bajnokságra történő nevezéssel kapcsolatos eltérő szabályok. A junior bajnokságra történő nevezéssel összefüggésben a jelen ÁSZF rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.
  1. A Junior bajnokságra nevezők számára Tizenegyrúgó es rúgó jegyet kizárólag a nevező szülője (egyéb törvényes képviselője) vásárolhat. A Junior bajnokságra nevező Tizenegyes rúgó jegyének megvásárlása a Tizenegyes rúgó  jegyet vásárló szülő (törvényes képviselő) részéről egyben a jelen ÁSZF V.5. pontja szerint hozzájárulás megadását is jelenti.
  2. A Junior bajnokságra nevezők számára történő szülői (törvényes képviselői) Tizenegyes rúgó jegyvásárlás esetén, a regisztráció során a Tizenegyes rúgó  jegyet vásárló személy a Junior bajnokságra nevező játékos adatait, és a saját kapcsolattartási adatait is meg kell adja. A nevezéssel összefüggésben a kapcsolattartás a Tizenegyes rúgó  jegyet vásárló személlyel, az általa megadott elérhetőségeken történik.
  3. A Tizenegyes rúgó jegyet vásárló személy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési  Tájékoztató elfogadásával majd a jegy megvásárlásával egyben szavatol azért, hogy a Junior bajnokságra általa nevezett kiskorú személy felett a felügyeleti és törvényes képviselői jogot egyedül és kizárólagosan gyakorolja vagy az érintett kiskorút a felette  felügyeleti és törvényes képviselői jogot gyakorló másik személy beleegyezésével nevezi a versenyre.  Rendező az előbbiek vélelmezésére jogosult és kizár mindennemű felelősséget azért, ha a kiskorút a Junior bajnokságra nevező személy az előbbiek szerinti önálló felügyeleti és képviseleti joggal vagy beleegyezéssel nem rendelkezett.
  4. Kizárólag a Junior bajnokságra nevezők esetében lehetőség van a papír alapú csoportos nevezésre a Rendező által rendszeresített és a www.tizenegyesrugo.hu/............ oldalról letölthető nyomtatvány hiánytalan kitöltésével és szülő / törvényes képviselő valamint a nevezési ívet benyújtó személy vagy ilyen szervezet képviselője általi aláírásával. Ilyen nyomtatványon történő nevezés esetén a nevezettek adatait a Rendező tölti fel és küldi vissza a  nevezési ívet benyújtó személy vagy ilyen szervezet email címére. A feltöltött adatokat a nevezési ívet benyújtó személy vagy ilyen szervezet hagyja jóvá és annak tartalmáért és hitelességéért a nevezési ívet benyújtó személy vagy ilyen szervezet felel. A részvételi díjat az e pont szerinti jelentkezés esetén a nevezési ívet benyújtó személy vagy ilyen szervezet kell megfizesse a Rendező számára, Rendező mástól (ide értve a Regisztrált Személyt vagy törvényes képviselőjét is) nevezési díj fizetését nem fogadja el.                  
 1. Rúgás feltételei
 1. Az érvényes nevezés az első (területi) fordulóban való részvételre jogosítja fel a Nevezett személyt. A további fordulókban (megyei és országos fordulón) való részvétel továbbjutáshoz kötött. A továbbjutás szabályait a jelen ÁSZF és a mellékletét képező Versenyleírás tartalmazza. Az egyes helyszíneken a helyi Szervező vagy Rendező által feljogosított személy felelőssége a továbbjutók kiválasztása az érvényes játékszabályok alapján.
 2. Az eseményre való érkezéskor a Szervezők ellenőrzik a regisztrációs kóddal vagy az emailben kapott QR kóddal a nevezés érvényességét. A Szervezők kérhetik a személyazonosság igazolását személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély formájában (fényképes igazolvánnyal). Abban az esetben, ha a Nevezett személy nem tudja bemutatni a visszaigazoló e-mailt, a belépőjegyet vagy ésszerűen elfogadható bizonyítékát az érvényes nevezésnek, vagy nem tudja igazolni személyazonosságát, életkorát a Nevezett személy a versenyből kizárásra kerül és elveszíti a lehetőséget a rúgás végrehajtására.
 3. A területi versenyek lebonyolításáért a Területi Szervezők felelnek. A Rendező és az adott helyszín Szervezője jogosult és köteles a szervezéssel kapcsolatos döntéseket meghozni a helyszínnel kapcsolatban, amelyeket az adott helyszínre jelentkezett Nevezett személy köteles elfogadni és megtartani.
 4. A kapus / bíró személyét a Rendező vagy a Szervező jogosult megállapítani, ezzel kapcsolatban kifogást a nevező / játékos nem emelhet.
 5. A területi fordulókon az illetékes Szervező a napi versenyek kezdetéig a regisztrációs számok alapján beosztják a helyszín büntető területeihez az adott helyszínre nevezett személyeket. A megyei és az országos fordulóban a Rendező párokba sorsolja a Területi Fordulóból továbbjutott játékosokat.
 6. A rúgó játékos tudomásul veszi, hogy a büntető lövés fizikai tevékenység, ezért megfelelő öltözetben és különösen csúszásgátló cipőben kell lennie, mielőtt részt vehetne a rúgásban, az ennek hiányából eredő károkért (például sérülés, ruházat megrongálódása, rúgás elhibázása. stb.) a Rendező és Szervező felelősséget nem vállal.
 7. A rúgás nem hajtható végre alkohol vagy drogos befolyásoltság alatt. Ennek megítélése és a kizárás joga a Területi Szervezőt, a megyei és az országos döntőben pedig a Rendezőt illeti meg.
 8. A versenyből kiesettek vagy a versenyt félbehagyók a Rendezők és a Szervezők felé semmilyen követeléssel nem fordulhatnak.
 9. Abban az esetben, ha az adott forduló nyertese bármilyen okból nem tud részt venni a következő fordulón; vagy egy nyertes értesíti a Szervezőket, hogy nem kíván részt venni; ez a nyertes elveszíti a tizenegyesrúgás végrehajtásának lehetőségét a további fordulókban.
 10. A Rendező és a Területi Szervezők megtagadhatják a továbbjutást a jogszabályokat vagy a jelen Általános Szerződési Feltételeket vagy a Versenyleírást be nem tartó játékosok tekintetében és e játékosokat kizárhatják a versenyből.
 1. Nyeremények

 

 1. Női és férfi kategóriák esetében a nyeremények összértéke a Rendezvényekre országos szinten összesen jelentkezett résztvevők számától függ. Férfi és női kategóriák esetében külön-külön a legmagasabb össznyeremény bruttó 15 millió Forint, a legmagasabb fődíj bruttó 10 millió Forint, mely díjak a bajnokságon résztvevő játékosok számával arányosan változik.
   

Díjazás alakulása (Forintban) a résztvevő szám függvényében, női és férfi kategóriák:

 
  A képen asztal látható

Automatikusan generált leírás

 

 

Díjazás alakulása (Forintban) junior kategóriában:

Országos első helyezett: 100.000 Ft

Országos második helyezett: 50.000 Ft

Országos harmadik helyezett: 25.000 Ft

Országos legjobb tizenhatba jutó: 10.000 Ft

 

 

 

 1. A bajnokságon bármely nyereményt elnyerő játékosok bankszámlára utalva, az ide vonatkozó adókkal és járulékokkal csökkentett nettó összeget kapják meg, mint pénzjutalmat.
 2. A nyereményt a verseny lezárultát és a nyeremény kiutalásához szükséges adatok nyertes által történő megadását követően, egy hónapon belül utalják a Rendezők a nyereményt nyerő játékosok részére. Az a személy, aki a nyereményre jogosult, köteles a Rendező felhívására a felhívást követő 10 napon belül írásban a hello@tizenegyesrugo.hu címre e-mail útján nyilatkozni arról a számlaszámról, ahová a nyeremény utalását kéri. A felhívást követő 6 hónapon túl a nevező automatikusan elveszíti a nyereményt, tehát amennyiben 6 hónapon belül nem kérte a szervezőtől a nyeremény kiutalását, akkor 6. hónap után nem kérheti azt. Az e-mail azon időpontban minősül Rendezőhöz beérkezettnek, mely időpontban az a Rendező levelező rendszerében beérkezettként rögzítésre kerül.
 1. Nyilvánosság
 1. A versenyre való nevezéssel (és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételével) a Nevezett személy engedélyt ad a szervezőknek arra, hogy az ezen személy nevét és lakhelye településének nevét, bármelyik médiumban, beleértve a helyszíni felületeket és a szervezők web- és közösségi média oldalát, közzétegye.
 2. A Nevezett személyek elfogadják, hogy egy nyilvános eseményen vesznek részt, így szerepelhetnek és felismerhetőek lehetnek filmfelvételen és a fényképeken, valamint az ezekből készült anyagokon, adott esetben a Szervezők és Rendező felületein (social media felületek, honlap, Youtube csatorna), valamint médiaszolgáltatók tudósításában, azok felületein és élő közvetítésben.
 3. A Regisztrált személyek és a Nevezett személyek adatait a verseny idején a hatályos adatvédelmi törvénynek megfelelően gyűjti, tárolja és dolgozza fel a Rendező. Az adatkezelési szabályzat részleteit az Adatkezelési Tájékoztatóban olvashatja.
 1. Általános
 1. Nevezett személy tudomásul veszi, hogy a versenyen történő részvételt Rendező támogató cégnevét vagy logójának viseléséhez kötheti, amelynek teljesítésére Nevezett személy köteles.
 2. Bármilyen a versennyel vagy annak tárgyával kapcsolatban felmerülő vitát vagy követeléseket (ideértve a szerződésen kívüli vitákat vagy követeléseket is) a magyarországi jogszabályok alapján kell megítélni, és a magyarországi bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik.
 3. Amennyiben a Rendezvény a Rendező működési körén kívül eső és előre nem látható valamely okból (így többek között, de nem kizárólagosan: háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható akadály) hiúsul meg, a már kifizetett nevezési díjak visszajárnak, de a Nevezett személlyel szemben egyéb kártérítési vagy más kifizetési felelősséggel nem tartozik.
 4. A Bajnokság lebonyolításával, a szerződéskötéssel vagy a fizetéssel kapcsolatos bármely panasz benyújtására az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken van lehetőség:

              Postai cím: 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg utca 10.

              E-mail cím: hello@tizenegyesrugo.hu

A panaszok a beérkezéstől számított harminc napon belül kivizsgálásra és megválaszolásra kerülnek.

 1. A szerződő félnek panaszával kapcsolatban lehetősége van békéltető testülethez fordulni, a területileg illetékes békéltető testület a Pest Megyei Békéltető Testület (1364 Budapest, Pf.: 81.).
 2. Rendező magatartási kódex hatálya alá nem tartozik.

 

Kelt: Budapest, 2022.02.21.

 

 

 

 

 1. sz. melléklet: Árjegyzék

 

Név: Férfi Tizenegyesrúgó jegy

Bruttó ár: 3900 forint

Leírás: Az Országos Tizenegyesrúgó Bajnokságra váltható jegy, mely adott időponthoz, területi helyszínhez köthető elektronikus vagy nyomtatott igazolás, melyet a Rendező állít ki és amely a bajnokságon egyszeri versenyindulásra jogosít fel, azaz a területi fordulón végrehajtható vele egy - sikeres rúgás esetén a versenyleírás szerinti több -  büntetőrúgás. A Férfi Tizenegyesrúgó jegyet a 2022. május 1-gyel 14. életévüket betöltött férfiak és nők vásárolhatják.

 

Név: Női Tizenegyesrúgó jegy

Bruttó ár: 3900 forint

Leírás: Az Országos Tizenegyesrúgó Bajnokságra váltható jegy, mely adott időponthoz, megyei helyszínhez köthető elektronikus vagy nyomtatott igazolás, melyet a Rendező állít ki és amely a bajnokságon egyszeri versenyindulásra jogosít fel, azaz a megyei fordulón végrehajtható vele egy - sikeres rúgás esetén a versenyleírás szerinti több -  büntetőrúgás. A Női Tizenegyesrúgó jegyet a 2022. május 1-gyel 14. életévüket betöltött nők vásárolhatják.

 

Név: Junior Tizenegyesrúgó jegy

Bruttó ár: 990 forint

Leírás: Az Országos Tizenegyesrúgó Bajnokságra váltható jegy, mely adott időponthoz, területi helyszínhez köthető elektronikus vagy nyomtatott igazolás, melyet a Rendező állít ki és amely a bajnokságon egyszeri versenyindulásra jogosít fel, azaz a területi fordulón végrehajtható vele egy - sikeres rúgás esetén a versenyleírás szerinti több -  büntetőrúgás. A Junior Tizenegyesrúgó jegyet a 2022. május 1-gyel 6. életévüket betöltött és 14. életévüket még be nem töltött gyermekek számára vásárolható - a Felnőtt képviselő által és beleegyezésével..

 

 

 

 

 

 

 1. sz. melléklet: Versenyleírás

A versenyleírás az alábbi linkre kattintva érhető el: https://tizenegyesrugo.hu/web/jatekszabalyzat

 

Általános Szerződési Feltételek (Letöltés)