Barion Pixel
Játékleírás

A Bajnokság aktuális Versenyleírása minden esetben a www.tizenegyesrugo.hu weboldalon elérhető.

 

Az Országos Tizenegyesrúgó Bajnokságon a Területi Forduló hirtelen halál rendszerben, míg a Megyei forduló és az Országos döntő egyenes kieséses (Grand Slam) rendszerben kerül lebonyolításra. A Területi forduló továbbjutói bejutnak a Megyei fordulóba. A Megyei forduló győztesei bejutnak az Országos döntőbe.

 

/Területi forduló/ Hirtelen halál: Főszabályként minden Nevező lő egy büntetőt, aki belőtte, továbbjut, aki kihagyta, kiesik. Az egyedüli kivétel az első büntető rúgási kör, amikor is lehetőség van kétszer próbálkozni, aki ebben az első körben a kettőből legalább egy büntetőt sikeresen belő az a nevező továbbjut a második körre - a második körtől már a főszabály él. Az első rúgási kör után továbbá lehetőséget ad a Rendező újravásárlásra, azaz Nevező az első körből való kiesést követően a helyszínen vásárolhat még egy teljes árú jegyet, mellyel újra lehetőséget kap tovább játszani. Ezzel az újra vásárolt jeggyel automatikusan a második fordulóba kerül be - azaz innentől kezdve szintén a főszabály, a hirtelen halál lép életbe.

Ez mindaddig folytatódik, amíg annyi Nevező marad játékban, amennyi a továbbjutók száma. Ha bármelyik forduló után kevesebb nevező marad játékban, mint a továbbjutók száma, akkor az utolsó fordulóban kiesett játékosok folytatják a versenyt mindaddig, míg a továbbjutó szám feltöltésre nem kerül.

Példák:

 1. eset

Egy helyszínen 300-an indulnak, ebből 8-an juthatnak tovább a megyei döntőbe. Az első körben mindenki egyszer rúghat büntetőt. 200 versenyző berúgja a tizenegyest és továbbjut a következő fordulóba, 100 versenyző kihagyja és kiesik. A 200 bent maradt versenyző addig folytatja a párbajt, míg végül 8 továbbjutó marad, akik részt vehetnek a megyei döntőn.

 1. eset

Egy helyszínen a 300 indulóból már csak 10-en vannak versenyben, ebből 8-an juthatnak tovább a megyei döntőbe. Mind a 10-en rúgnak egy tizenegyest, ebből 5-en berúgják és 5-en kihagyják. Mivel a labdát berúgó játékosok száma (5 fő) kisebb, mint a továbbjuttathatóké (8 fő), ők automatikusan továbbjutnak. A maradék játékosok (5 fő) a maradék helyekért (8-5=3) versenyezhetnek.

 

 1. eset

Egy helyszínen a 300 indulóból már csak 10-en vannak versenyben, ebből 8-an juthatnak tovább a megyei döntőbe. Mind a 10-en rúgnak egy tizenegyest, ebből 9-en berúgják és 1 fő kihagyja. Mivel a labdát berúgó játékosok száma (9 fő) nagyobb, mint a továbbjuttathatóké (8 fő), mind a 9 fő újabb rúgást hajt végre. Az 1 fő, aki kihagyta a tizenegyest kiesik a versenyből.

 

/Megyei forduló és országos döntő/ Páros egyenes kieséses rendszer (Grand Slam) sorsolás útján meghatározott ágrajz alapján: A Megyei fordulóba és Országos döntőbe jutott Nevezők párosával felosztásra kerülnek. A párbajban Megyei forduló esetén, illetve az Országos döntő legjobb 8-ba jutási szakaszáig 3-3 lövés után a több ponttal rendelkező továbbjut, másik kiesik. Az Országos döntő legjobb 8 szakaszában már 5-5 lövés után a több ponttal rendelkező továbbjut, másik kiesik. Pontazonosság esetén újra rúgnak mindketten. A továbbjutó - az előző meghatározott ágrajz alapján - a következő körbe jut és összeméri az erejét egy másik párbaj győztesével mindaddig, amíg csak a győztes marad a végén.

 

Ha bármely Játékos, az ÁSZF VI/12. pontjában írtak szerint:
“Amennyiben a Játékos több Területi eseményen is továbbjut, úgy minden továbbjutás után külön részvételi jogot szerez az Országos Bajnokság megyei fordulóiba, azonban egy megyei fordulóban csak egy továbbjutó jeggyel rúghat. Abban az esetben tehát, ha Nevező több területi továbbjutással rendelkezik, akkor azokat különböző megyei fordulókban tudja érvényesíteni. A Bajnokság országos fordulójába ugyanakkor kizárólag 1 jeggyel lehet kvalifikálni, igaz ez abban az esetben is, ha egy Nevező több megyei fordulóról jutna tovább.”

 

A Megyei fordulóban és Országos döntőben előfordulhat, hogy a bejutók száma a kettéosztás után páratlan számot ad, ilyenkor csoportonként lesz 1 fő véletlenszerűen kisorsolt előnyerő. Egy versenynapon minden Nevező csak egyszer sorsolható ki előnyerőnek.

 

Lebonyolítás

A bajnokságba való nevezéshez a jelentkezőnek először regisztrálnia kell a www.tizenegyesrugo.hu oldalon, majd neveznie kell a Tizenegyesrúgó jegy megvásárlásával a Nevezés menüpontban.. A későbbiekben a honlapon elérhető profiljába bejelentkezve tudja a Nevező kiválasztani a konkrét helyszínt és időpontot a tizenegyesrúgás végrehajtására. A Rendező szakaszosan tájékoztatást nyújt a helyszínek és események bővülő listájáról, illetve folyamatosan a weboldalon keresztül is (https://tizenegyesrugo.hu/web/helyszinek). A nevezés helyszínének, időpontjának módosítására lehetősége van a versenyzőnek legkésőbb a kiválasztott területi forduló kezdete előtt. A Területi helyszínen a Szervezők osztják szét a büntető területekre a Nevezőket.

Rendező fenntartja a jogot helyszínek összevonására, amennyiben adott helyszínen nincs elegendő (min. 20 fő) jelentkező. Ebben az esetben a jegy helyszíne és időpontja a Rendező által egyoldalúan módosításra kerül, az esemény kizárólag az utólag megadott helyszínen és időpontban kerül megrendezésre. Rendező ugyanakkor törekszik arra, hogy a meghirdetett helyszínek feltöltésre, az események megrendezésre kerüljenek, illetve az alternatív helyszínek kijelölésének szükségessége esetén 100 km-es körzetben jelöl ki új helyszínt. Amennyiben egy helyszínre a napi maximum létszámnál (400 fő) többen jelentkeznek, újabb versenynap kerül meghirdetésre, mely új, az eredeti naptól független Területi fordulónak minősül, tehát azon a már korábbi időpontban induló versenyzők nem indulhatnak, kivéve ha újabb jegyet vásárolnak az újonnan meghirdetett időpontra. A változásokról a Rendező e-mailben és a honlapon (www.tizenegyesrugo.hu) informálja a Nevezőket legkésőbb a területi fordulót megelőző 5 nappal.

 

Az átcsoportosítás menete minden esetben az aktuális nevezők számától függ.

A területi versenyek lebonyolításáért a szerződött partnerek felelnek.

A versenyen a 11-es rúgás általános szabályai érvényesek.

 1. A rúgó játékost a játékvezetőnek (jelen esetben: bíró) a kapus számára egyértelműen ki kell jelölnie.
 2. A labdának mozdulatlannak kell lennie.
 3. A büntetőrúgást végrehajtó játékost egyértelműen azonosítani kell.
 4. A kapuson és a rúgó játékoson kívül senki nem tartózkodhat a tizenhatoson belül, illetve 9,15 méternél közelebb a labdához (vagyis a tizenhatoson lévő köríven is kívül kell a többieknek elhelyezkedni).
 5. Minden játékosnak a játéktéren, minimum a labda magasságában, de a büntetőterületen kívül kell elhelyezkedni. A büntetőterületen belül, csak az aktuális rúgó, a kapus és a bíró tartózkodhat.
 6. A kapusnak a kapu vonalon a kapufák között, a rúgó játékossal szemben kell maradnia anélkül, hogy érintené a kapufákat, a keresztlécet vagy a kapuhálót a rúgás elvégzéséig.
 7. A kapus a rúgás pillanatáig nem hagyhatja el a gólvonalat, de a gólvonalon mozoghat, integethet, zavarhatja a rúgó játékost.
 8. A rúgó játékosoknak a büntetőpont mögött, a játéktéren belül kell lennie.
 9. Miután a játékos és a kapus a szabálynak megfelelően elhelyezkedtek, a játékvezető jelt ad a büntetőrúgás elvégzésére. A rúgást csak a játékvezető engedélyező sípjelére lehet elvégezni.
 10. A büntetőrúgást végző játékosnak a labdát előre kell rúgnia. Sarkalás akkor engedélyezett, ha a labda előre mozog.
 11. Amikor a labdát elrúgják, a védő kapus lába legalább egy részének érintenie kell a kapuvonalat vagy egy vonalban kell lennie vele.
 12. A labda akkor kerül játékba, ha előre elrúgták, és egyértelműen elmozdul.
 13. A rúgó játékos nem érintheti ismét a labdát.
 14. A rúgás akkor tekintendő befejezettnek, amikor a labda megáll, kikerül a játékból, vagy a játékvezető bármilyen szabálytalanság miatt megszakítja a játékot.
 15. Ha kapus követ el szabálytalanságot (és nem lett gól), vagy nem jelre történt az elvégzése a rúgásnak, akkor a helyes eljárás az ismétlés.
 16. A labda elrúgásának színlelése, miután a rúgást végző játékos befejezte a nekifutást (cselez vagy megáll), akkor érvényteleníteni kell a rúgást (nekifutás közben a cselezés engedélyezett).
 17. Ha az előrehaladó labdát külső tényező érinti vagy a labda alkalmatlanná válik (mielőtt érinti a kapufát, a kapust): a rúgást újra el kell végezni.
 18. a labda a kapusról, a keresztlécről vagy a kapufákról lepattan és ekkor érinti külső tényező: a rúgást befejezettnek kell tekinteni.
 19. Minden Területi versenyről 4-16 rúgó jut a megyei döntőbe, attól függően, hogy az adott Területi versenyen hány résztvevő van, illetve, hogy az adott megyében hány helyen van Területi verseny.
 20. Ha a Megyei fordulóba továbbjutott Játékosok közül a játékosokra vonatkozó ÁSZF rendelkezései alapján, a Megyei forduló előtt egy vagy több Játékos kizárásra kerül, úgy helyettük a Rendező pót-továbbjutót sorsol ki azon Területi verseny utolsó körében kiesett Játékosok közül, amelyről az utóbb kizárásra került Játékos továbbjutott.
 21. A versenybíróság felállításáról, a jegyzőkönyv vezetéséről és a verseny sportszerű lebonyolításáról a Szervezők gondoskodnak.

 

Egyéb rendelkezések

A versenyeken mindenki csak saját felelősségére indulhat, amelyet a regisztráció során az ÁSZF elfogadásával elfogad.

A jogszabályba, az általános szerződési feltételekbe vagy a játékszabályba ütköző magatartást a helyi lebonyolítók kizárással büntethetik.

A versenyből kiesettek a Szervezők és a Rendező felé semmilyen követeléssel nem fordulhatnak.

SARS-CoV-2: A mindenkori hatályos jogszabályok és hatósági előírások érvényesek a versenyre és a résztvevőkre. Ezen szabályok be nem tartása kizárással jár. A szabályok betartatása a Szervező és a Rendező feladata. Amennyiben bármilyen korlátozás miatt a kitűzött esemény nem tartható meg, akkor a Rendező gondoskodik egy új időpont kitűzéséről, és erről a regisztrációnál megadott e-mail címre írásbeli tájékoztatást küld Nevezett személynek, vagy dönt a verseny törléséről. Az új időpont olyan időszakra tűzhető ki, amikor a jogszabályok már lehetővé teszik az esemény megtartását. Abban az esetben, ha ezen időszak a korlátozás bevezetésekor előre nem megállapítható, akkor a Rendező – ha nem döntött a verseny törléséről - köteles azt követően, haladéktalanul az új időpontot kitűzni, hogy a korlátozások megszűntek. A Rendező és a Területi szervező március és november között köteles megrendezni a versenyt. December, január és február hónapokban az esemény nem tartható meg.