Barion Pixel
Játékleírás

A Bajnokság aktuális Versenyleírása minden esetben a www.tizenegyesrugo.hu weboldalon elérhető.

Az I. Országos Tizenegyesrúgó Bajnokságon a Területi Forduló hirtelen halál rendszerben, míg a Megyei forduló és az Országos döntő egyenes kieséses (Grand Slam) rendszerben kerül lebonyolításra. A Területi forduló továbbjutói bejutnak a Megyei fordulóba. A Megyei forduló győztesei bejutnak az Országos döntőbe.

 

Időpontok

Első forduló: 2021.05.29-30, 2021.06.05-06.06, 2021.06.12-13, 2021.06.19, 2021.08.28-29, 2021.09.04-09.05.

Második forduló: 2021.09.11-12. és 2021.09.18-19.

Döntő: 2021.10.01.

 

/Területi forduló/ Hirtelen halál: Minden Nevező lő egy büntetőt. Aki belőtte továbbjut, aki kihagyta kiesik. Mindaddig, amíg annyi Nevező marad játékban, amennyi a továbbjutók száma. Ha bármelyik forduló után kevesebb nevező marad játékban, mint a továbbjutók száma, akkor az utolsó fordulóban kiesett játékosok folytatják a versenyt mindaddig, míg a továbbjutó szám feltöltésre nem kerül.

 

Példák:

 1. eset

Egy helyszínen 300-an indulnak, ebből 8-an juthatnak tovább a megyei döntőbe. Az első körben mindenki egyszer rúghat büntetőt. 200 versenyző berúgja a tizenegyest és továbbjut a következő fordulóba, 100 versenyző kihagyja és kiesik. A 200 bent maradt versenyző addig folytatja a párbajt, míg végül 8 továbbjutó marad, akik részt vehetnek a megyei döntőn.

 1. eset

Egy helyszínen a 300 indulóból már csak 10-en vannak versenyben, ebből 8-an juthatnak tovább a megyei döntőbe. Mind a 10-en rúgnak egy tizenegyest, ebből 5-en berúgják és 5-en kihagyják. Mivel a labdát berúgó játékosok száma (5 fő) kisebb, mint a tovább juttathatóké (8 fő), ők automatikusan továbbjutnak. A maradék játékosok (5 fő) a maradék helyekért (8-5=3) versenyezhetnek.

 1. eset

Egy helyszínen a 300 indulóból már csak 10-en vannak versenyben, ebből 8-an juthatnak tovább a megyei döntőbe. Mind a 10-en rúgnak egy tizenegyest, ebből 9-en berúgják és 1 fő kihagyja. Mivel a labdát berúgó játékosok száma (9 fő) nagyobb, mint a tovább juttathatóké (8 fő), mind a 9 fő újabb rúgást hajt végre. Az 1 fő, aki kihagyta a tizenegyest kiesik a versenyből.

 

/Megyei forduló és országos döntő/ Páros egyenes kieséses rendszer (Grand Slam) sorsolás útján meghatározott ágrajz alapján: A Megyei fordulóba és Országos döntőbe jutott Nevezők párosával felosztásra kerülnek. A párbajban 2-2 lövés (a legjobb 2 Játékos közötti döntőben 5-5 lövés) után a több ponttal rendelkező továbbjut, másik kiesik. Pontazonosság esetén újra rúgnak mindketten. A továbbjutó -az előző meghatározott ágrajz alapján- a következő körbe jut és összeméri az erejét egy másik párbaj győztesével mindaddig, amíg csak a győztes marad a végén. Ha bármely Játékos, az ÁSZF VI/12. pontjában írtak szerint több Területi eseményről is továbbjut, úgy minden egyes továbbjutása után egy-egy párba be kell őt állítani, úgy, mintha csak az adott Területi eseményről jutott volna tovább. Amennyiben a megyei forduló lebonyolítása során bármikor az adott Játékos saját magával kerül szembe, úgy abból a körből játék nélkül jut tovább.

A Megyei fordulóban és Országos döntőben előfordulhat, hogy a bejutók száma a kettéosztás után páratlan számot ad, ilyenkor csoportonként lesz 1 fő véletlenszerűen kisorsolt előnyerő. Egy versenynapon minden Nevező csak egyszer sorsolható ki előnyerőnek.

 

Lebonyolítás

Versenyre regisztráláskor ki kell választani a Nevezőnek egy megyét, ahol részt szeretne venni a bajnokság Területi fordulóján. A későbbiekben a honlapon elérhető profiljába bejelentkezve tudja a Nevező kiválasztani a konkrét helyszínt és időpontot a tizenegyesrúgás végrehajtására. A Rendező szakaszosan tájékoztatást nyújt a helyszínek és események bővülő listájáról. A nevezés helyszínének, időpontjának módosítására lehetősége van a versenyzőnek legkésőbb 20 nappal az adott területi forduló kezdete előtt. A Területi helyszínen a Szervezők osztják szét a büntető területekre a Nevezőket.

Rendező fenntartja a jogot helyszínek összevonására, amennyiben adott helyszínen nincs elegendő (min. 200 fő) jelentkező. Ebben az esetben a jegy helyszíne és időpontja a Rendező által egyoldalúan módosításra kerül, az esemény kizárólag az utólag megadott helyszínen és időpontban kerül megrendezésre. Rendező ugyanakkor törekszik arra, hogy a meghirdetett helyszínek feltöltésre, az események megrendezésre kerüljenek, illetve az alternatív helyszínek kijelölésének szükségessége esetén 100 km-es körzetben jelöl ki új helyszínt. Amennyiben egy helyszínre a napi maximum létszámnál (400 fő) többen jelentkeznek, újabb versenynap kerül meghirdetésre, mely új, az eredeti naptól független Területi fordulónak minősül, tehát azon a már korábbi időpontban induló versenyzők nem indulhatnak, kivéve, ha újabb jegyet vásárolnak az újonnan meghirdetett időpontra. A változásokról a Rendező emailben és a honlapon (www.tizenegyesrugo.hu) informálja a Nevezőket legkésőbb a területi fordulót megelőző 20 nappal.

 

Az átcsoportosítás menete minden esetben az aktuális nevezők számától függ. Előnyt mindig az a helyszín élvez, ahol a legtöbb 200 fő alatti létszámú nevező lesz.

A területi versenyek lebonyolításáért a szerződött partnerek felelnek.

 

A versenyen a 11-es rúgás általános szabályai érvényesek

 1. A rúgó játékost a játékvezetőnek (jelen esetben: bíró) a kapus számára egyértelműen ki kell jelölnie.
 2. A kapuson és a rúgó játékoson kívül senki nem tartózkodhat a tizenhatoson belül, illetve 9,15 méternél közelebb a labdához (vagyis a tizenhatoson lévő köríven is kívül kell a többieknek elhelyezkedniük).
 3. Minden játékosnak a játéktéren, minimum a labda magasságában, de a büntetőterületen kívül kell elhelyezkedni. A büntetőterületen belül, csak az aktuális rúgó, a kapus és a bíró tartózkodhat.
 4. A kapus a rúgás pillanatáig nem hagyhatja el a gólvonalat, de a gólvonalon mozoghat, integethet, zavarhatja a rúgó játékost.
 5. A rúgást csak a játékvezető engedélyező sípjelére lehet elvégezni.
 6. A rúgó játékosnak előrefelé kell a labdát rúgni.
 7. Minden Területi versenyről 4-16 rúgó jut a megyei döntőbe, attól függően, hogy az adott Területi versenyen hány résztvevő van, illetve, hogy az adott megyében hány helyen van Területi verseny. Egy adott versenyről – ide értve a területi és a megyei versenyt is – továbbjutók pontos számát a Rendező 72 órával az adott verseny előtt teszi közzé a honlapon, illetve erről az adott versenyre nevezett személyt e-mailben tájékoztatja
 8. Ha a Megyei fordulóba továbbjutott Játékosok közül a játékosokra vonatkozó ÁSZF rendelkezései alapján, a Megyei forduló előtt egy vagy több Játékos kizárásra kerül, úgy helyettük a Rendező pót-továbbjutót sorsol ki. A pót-továbbjutó azon Területi verseny utolsó körében kiesett azon Játékosok közül kerül kisorsolásra, amelyről az utóbb kizárásra került Játékos továbbjutott.
 9. A versenybíróság felállításáról, a jegyzőkönyv vezetéséről és a verseny sportszerű lebonyolításáról a szervezők gondoskodnak.

 

Egyéb rendelkezések

A versenyeken mindenki csak saját felelősségére indulhat, amelyet a regisztráció során az ÁSZF elfogadásával elfogad.

A jogszabályba, az általános szerződési feltételekbe vagy a játékszabályba ütköző magatartást a helyi lebonyolítók kizárással büntethetik.

A versenyből kiesettek a Szervezők és a Rendező felé semmilyen követeléssel nem fordulhatnak.

SARS-CoV-2: A mindenkori hatályos jogszabályok és hatósági előírások érvényesek a versenyre és a résztvevőkre. Ezen szabályok be nem tartása kizárással jár. A szabályok betartatása a Szervező és a Rendező feladata. Amennyiben bármilyen korlátozás miatt a kitűzött esemény nem tartható meg, akkor a Rendező gondoskodik egy új időpont kitűzéséről, és erről a regisztrációnál megadott email címre írásbeli tájékoztatást küld Nevezett személynek, vagy dönt a verseny törléséről. Az új időpont olyan időszakra tűzhető ki, amikor a jogszabályok már lehetővé teszik az esemény megtartását. Abban az esetben, ha ezen időszak a korlátozás bevezetésekor előre nem megállapítható, akkor a Rendező – ha nem döntött a verseny törléséről - köteles azt követően, haladéktalanul az új időpontot kitűzni, hogy a korlátozások megszűntek. A Rendező és a területi szervező március és november között köteles megrendezni a versenyt. December, január és február hónapokban az esemény nem tartható meg.